Ana Sayfa / FETVALAR / TASAVVUF / Tasavvuf Nedir

Tasavvuf Nedir

Tasavvufu, yine kendi terimleriyle şöyle tarif edebiliriz. Ebedî saadete ulaşmak amacıyla, zâhirin ve batının tamir; ahlakın tasfi­ye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, mânevi bir ilimdir.

Tasavvufun genel tanımı ise şudur: İslam dininin getirdiği hü­kümlerin, müslüman kimseler tarafından, zahirî ve bâtmî yönle­riyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üze­re tatbik edilmesidir.

Tasavvuf rûhî bir hayat olduğu için hakikatte; bizzat yaşamak, hissetmek ve halleriyle hemhal olmak suretiyle anlaşılabilir ve anlatılabilir.

Tasavvuf kitaplarmda rastladığımız farklı anlatımlar ve izah tarzlarının asıl sebebi de budur. İslam âlimleri, kendi rûhî, manevî hayatlarına göre tasavvufu tarif ederken; bazıları bidayet (başlan­gıç) halleriyle, bazıları nihayet halleriyle, kimi zaman alametleriy­le, kimi zaman da asıl ve esaslarına göre tarif etmişlerdir.

Her ne kadar farklı izah tarzlarıyla karşılaşsak da ifade edil­mek istenen manada birleşmektedirler. Hakikatte tasavvuf; Allah-u Zülcelâl’in istediği mümin sıfatlarına bürünmek ve Allah-u Zülcelâl’in azim bir ahlak ile ahlaklandırdığı, Peygamber sallallâhu aleyhi vesellemin ahlakı ile ahlaklanmaya çalışmaktır.

“Tasavvuf öyle bir ilimdir ki batıl onun ne ardından gelebilir, ne de önüne geçebilir. Onun ne önünde, ne de ardında hiç bir eğri­lik yoktur. Çünkü tasavvuf, nübüvvet kandilinden alınmış bir nur­dur. Nübüvvetin ötesinde ise bizim için alınacak bir nur yoktur.”

 

Bunu biliyor muydunuz?

Mürşid-i Kamile İntisabın Gerekliliği

Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla