Ana Sayfa / AZALARIN AFETLERİ / ÇİRKİN SÖZLER SÖYLEMEK VE SÖVMEK

ÇİRKİN SÖZLER SÖYLEMEK VE SÖVMEK

küfür

Dilin bir afeti de çirkin sözler konuşmak ve sövmektir. Çirkin sözler söylemek ve sövmek, çok çirkin davranışlardır ve cennet yolunun üzerinde bulunan birer engeldirler. Çirkin söz; müsteh­cen sayılan konuşmaları açık ibarelerle ifade etmektir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur; “Çirkin söz söylemekten uzak durun. Şüphesiz Allah, çirkin söz söyleyeni ve müstehcen ko­nuşmayı sevmez…” (Müslim)

İnşam çirkin söz söylemeye iten sebep, ya eziyet etme isteğidir yada ahlaksız kimselerle beraber olmaktan dolayı meydana gelen alışkanlıktır. Çirkin sözler söyleyen kimselerin diğer bir adeti de sövmektir.

İnsanlara ve başka şeylere sövmek, çok büyük bir, edepsizliktir. Rivayet edilmiştir ki; Bir adam; Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin yanma gelerek; “Yâ Resulallah! Bana öğüt ver” dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki;

“Allah’ın takvasına sarıl. Birisi sende olduğunu bildiği bir şey­le seni ayıplarsa, sen onda olduğunu bildiğin bir kusurla onu ayıplama ki vebali ona, sevabı da sana olur. Hiçbir şeye de söv­me. ” (Taberani, Ahmet b. Hambel)

Şunu unutmamak lazımdır ki, bir kişi başka birisine çirkin bir söz söyler yada söverse, oda aynı şekilde ona karşılık verebi­lir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem; “Ana babasına söven melundur” buyurunca; Ashab-ı Kiram:

“Yâ Resulallah! İnsan, ana babasına nasıl söver?” diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki; “Kişi, başkasının babasma söver; o da kalkar onun bahasına söver.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

İnsan dilini ancak çirkin sözlerden ve başkalarına sövmeden, Allah-u Zülcelal’in zikrini yapmakla, onun emir ve nehiylerinden bahsetmekle, Kur’an okumakla ve iyi kimselerle birlikte olmakla muhafaza edebilir.

Kıyamet günü vereceği hesabı düşünen ve ahiretinin üzerinde biraz meraklı olan kimse dilini hayra alıştırmaya gayret etmelidir. Nitekim İsa aleyhisselam, yanından geçen domuza; “Selametle geç” demiş; niçin böyle söylediği sorulduğunda da şöyle buyur­muştur; “Dilimi hayra alıştırıyorum.”

Netice olarak, çirkin söz söylemek ve sövmenin cennet yolunun üzerinde bir engel, dilin daima güzel konuşması ve hayırlardan bahsetmesi ise cennet yolunun üzerinde insana bir rehber olduğu anlaşılmaktadır. Güzel ve hayırlı konuşmalar sahibini hem Allah-u Zûlcelal’e, hem de diğer insanlara sevdirir. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin; “Güzel söz, sadakadır.“(Müslim) hadis-i şerifi, bizim için çok güzel bir rehberdir.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

FERCİN AFETLERİ

  Fercin afeti öyle büyüktür ki, insanı hem dünyada hem de ahirette perişan eder. Fercinin ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla