Ana Sayfa / Ahâk / ZENGİNLİĞİN AFETLERİ

ZENGİNLİĞİN AFETLERİ

Müslüman-ve-zengin-arapların-böyle-olmaıs-lazım

İnsan, bir mala kavuşupta zengin olduğu zaman, bu zenginliğin, Allah-u Zülcelal’den geldiğini unutmamalıdır. Çünkü Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede; “Seni fakir bulup, zengin etmedi mi ?” buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem de; “Azdıran zenginlikten korunun ki, tehlikeden korunasınız. ” (Tirmizi) buyurmuştur.

Onun için Lokman-ı Hekim, zenginlerin yanından geçerken; “Ey nimet ehli! En büyük nimeti unutmayın” derdi. Lokman-ı Hekim’in bu sözünde çok büyük bir ders vardır.

Allah-u Zülcelal bazı kullarına mal vererek, zengin yapmıştır. Nitekim bir ayet-i kerimede; “Doğrusu, Rabbin rızkı dilediğine çok, dilediğine az verir. ” (isra; 30) buyurmştur.

İnsanların zengin veya fakir olması Allah-u Zülcelal’in taksimatıdır. Onun nimetlerinin üzerinde bulunupta ona asi olmak, çok büylik bir yanlıştır.

Onun için zengin olan kimseler, kendilerine vermiş olduğu nimetlerden dolayı Allah-u Zülcelal’e hamdü senada bulunmalı, bu varlığını büyük bir fırsat bilip Allah-u Zülcelal’in rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalıdır. Fakat, zenginliğinden dolayı kibir ve ucuba düşer, insanları hor görür, muhtaçlara yardım etmezse, bu zenginlik belki, o kimseyi dünyada zahiri olarak rahat olarak yaşatır ama ahirette onun için büyük meşakkat olur.

Onun için Hz. İsa aleyhisselamın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir dilenciyi kapısından umutsuz olarak çevirenin evine, rahmet melekleri yedi gün uğramazlar.n

Bir zengin takva sahibi olursa, Allah-u Zülcelal onun mükafatını iki kat verir. Hz. Ali radıyallahu anhu şöyle demiştir; “Mal, dünyanın mcdısülü, salih amel ise ahiretin bir mahsulüdür. Allah-u Zülcelal bazı kimselere her ikisini de vermiştir.99 Bu hususta çok fazla söze gerek yoktur. Zengin olan şahıslar, fakirlerden ibret alıp, Allah-u Zülcelal’in şu emrini unutmasınlar yeterlidir;

“Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız, nede evlatlarmızdır. Ancak imcm edip salih amel işleyenler hariç. Bunlarm yaptıklarına karşılık kat kat ecir vardır. Ve onlar, emin olarak en yüksek makamdadırlar.99 (Sebe; 37)

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

SAHABE VE EVLİYANIN GÜZEL AHLAKİ

Ashab-ı Kiram’ın ve evliyalann en büyük ve en başta gelen ahlakı, Kur’an-i Azimüşşan’a ve Peygamber ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla