Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Yüzük takmanın dinen hükmü nedir? Altın ve Gümüş yüzük takmak caiz midir?

Yüzük takmanın dinen hükmü nedir? Altın ve Gümüş yüzük takmak caiz midir?

yüzük2

Hanefi mezhebine göre, gümüş yüzük takmak erkek ve kadınlara mübahtır. Şafii mezhebine göre ise gümüş yüzük takmak sünnettir. (Durrü’l-Muhtar; 5/255)
Ehl-i Sünnet uleması altın yüzük takmanın ise erkekler için haram, kadınlar için helal olduğunda icma etmişlerdir. (el-Mugni; 1/588) Nitekim Hz. Ali radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haram kılınmıştır.” (EbuDavud)

Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh’aan şöyle rivayet edilmiştir:

Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisinin parmağında bir altın yüzük gördü. Hemen elinden çıkarıp attı ve: “Sizden her hangi biriniz bir kor ateş alıp onu eline koyabilir mi?” buyurdu. (Müslim)
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in mübarek ^ yüzüğünü küçük parmağına taktığı muhakkaktır. Ancak Raviler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ye sellem’in sağ elinde mi yoksa, sol elinde mi yüzük takındığında ihtilaf etmişlerdir.

Enes bin Malik radıyallahu anh ‘dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ elinde yüzük takınırdı. (EbuDavud, Tirmizi, İbn-i Mace)

Yine Enes bin Malik radıyallahu anh’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ‘in yüzüğü bu parmakta idi, dedi ve sol elinin serçe parmağına işaret etti (Müslim)

Ibn-i Ömer radıyallahu anh ‘m rivayet ettiğine göre; Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol elinde yüzük takınırdı. (EbuDavud)

İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik sağ el hakkındaki rivayetleri tercih etmişlerdir.

Hanefi mezhebine göre ise, yüzük sol elin serçe parmağına takılır. Sağ veya sol elin serçe parmağından başka bir parmakta yüzük takılmaz. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır. (İbn-iAbidin; 5/317)

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla