Ana Sayfa / NEFS / UCUBUN TEDAVİSİ

UCUBUN TEDAVİSİ

ucubb

Ucub hastalığının sebebi bilgisizliktir. Bunun tedavisinin tek  yolu da ilimdir. Örneğin; güzelliği, kuvveti, asaleti, serveti gibi kendi iradesinin dışında olan şeylerle, insanın kendini beğenmesi, gerçekte kendi malı olmayan şeylerle övünmesi demektir. Çünkü, bunların hepsi Allah-u Zülcelal’in birer lütfudur. Nitekim, Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede; “Eğer üzerinizde Allah’ın fazl u rahme­ti olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebedi olarak (kendisini) temi­ze çıkaramazdı. Ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Allah hakkıyla işiten ve bilendir.” (Nur, 21) buyurmuştur.

Ucubdan kurtulmak isteyen şu dört şeyi yapmalıdır:

  • Başarıyı, Allah-u Zülcelal’den bilmelidir. Çünkü, bir kimse başarıyı Allah’tan bilirse, ona şükreder ve ucuba düşmez.
  • Allah-u Zülcelal’in kendisine ihsan ettiği nimetlere bakma­lıdır. Bir kimse Allah-u Zülcelal’in nimetlerini görürse, ona şükre­der, amelini az görür ve iyilikleri ile ucba kapılmaz.
  • Amelinin kabul olmama ihtimalini düşünüp, hesabım buna göre yapmalıdır. Bir kimse, amelinin kabul olmama ihtimalini dü­şünüp korktuğu sürece ucba kapılmaz.
  • Daha önce işlediği günahları düşünmelidir. Bir kimse, gü­nahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarsa, ucuba kapıl­maz.

Zaten böyle bir idrakte olan kimse, nasıl ucba kapılabilir ki? Kıyamet gününde amel defterinde nelerin çıkacağım bilmez. Bir kişinin ucubu ve sevinci ancak kıyamet gününde amel defterini okuduktan sonra olacaktır.

Şabi rahmetullahi aleyhi şöyle buyurmuştur: Bir kişi vardı. Yürüdüğü zaman, daima bir bulut ona gölge yapardı. Günahkar EH ve fasık bir kişi dedi ki: “Ben bu adamın yanına gideyim. Belki |L Allah-u Zülcelal onun hürmetine beni de affeder ” O, Üzerinde H bulut bulunan kişi, yanma gelen bu adamı küçük görüp dedi ki;

“Bu günahkar ve fasık adammı benim gölgemde yürüyecek?” Ayrıldıkları zaman, bulut o fasık adamla beraber gitti.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla