Ana Sayfa / NEFS / TASAVVUF EHLİNİN GURURU

TASAVVUF EHLİNİN GURURU

a.aaa

Tasavuf ehli de bir çok konuda gurur hastalığına yakalanırlar:

  • Bir gurup kılık, kıyafet ve mantık ile gurura kapılanlardır. Bu gibi kimseler tefekkür ehli gibi başlanın eğerler, derinden ne­fes alırlar, kısık sesle konuşurlar

Nefisle mûcahede, murakabe, zahiri ve manevi olan günahlar­dan temizlenebilmek için kendilerini hiç yormazlar. Halbuki bu söylediğimiz şeyler, tasavvuf merdivenlerinin ilk basamaklarıdır,

  • bir gurupta marifet ilmini, hakkı müşahede ettiklerini, bir­çok makam ve halleri geçtiklerini, yakınlık makamına ulaştıkla- imi iddia ederler, Ancak bu kimseler, bu meseleleri isim ve söz olarak bilirler,

Avam İnsanlar bir tarafa; fakihlere, mûfessirlere, hadis alim­lerine ve diğer alimlere hor gözle bakarlar, Bu gibi kimseler, ha­kikatte Allah-u Zûlcelâlin yanında münafıklardan, gönül ehlinin nazarında İse cahil ahmaklardandır,

Diğer bir gurup da her şeyi mubah sayanlardır. Bu gibi kimseler, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerini bir kenara atarak, helal ve haramı birleştirmişlerdir. Bu gurubun bazıları derler ki; “Allah-u Zülceİal benim ibadetime ihtiyacı yoktur. Niçin nefsimi yoracağım ki!”

Bazıları da şöyle derler; “Vücut azalan ile yapılan ibadetin kıymeti yoktur, Allah kalplere bakar. Bizim kalplerimiz Allah-u Zülcelal’in sevgisi ile tutuşmuş, ellerimizle dünyaya dalıyoruz ama, kalplerimiz daima Allah-u Zülcelal’in huzurundadır. Bizim şehvetlerle alakamız zahirendir, kalben değildir,”

Halbuki bütün bunlar, şeytanın aldatmalarıdır,

4- Bir diğer grup da istismarcı ve sahtekarlardır. Bu kimse­ler, güzel huylu, tevazu sahibi ve müsamahakâr olduklarım iddia ederler, Sofilerin hizmetine koşarlar, ama bu davranışları baş ol­mak, servet sahibi olmak için bir tuzaktır.

Bunlar haram ve şüpheli yollardan mal toplar ve taraftarları çoğalsın, hizmetleri ve isimleri yayılsın diye, sofilere ve başkaları­na harcarlar. Onları buna sevk eden sebep gösteriş ve riyadır.

Oysa insanın niyeti Allah için olmalı, dünya sevgisi ve şöh­ret olmamalıdır. Bu niyeti taşımayan kişilerin sonu, çok tehli­kelidir, Allah muhafaza buyursun.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla