Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Şarkı söylemek caiz midir?

Şarkı söylemek caiz midir?

Retro microphone on stage in restaurant. Blurred background

Şarkı; eğer şehveti tahrik eder ve belirli bir kadını överse haramdır. Hanefî ve Hanbeli alimlerine göre, çalgı aleti bulunmasa bile neşe veren şarkıları dinlemek ve söylemek haramdır. (el-Mühezzeb-, 2/328)
Hatta Ömer İbn-i Abdulaziz: “Bana güvenilir kaynaklardan ulaştığına göre, şarkıların dinlenmesi kalpte nifakı yeşertir, tıpkı suyun bitkileriyeşertmesi gibi.” demiştir.
Hanefi ve Hanbelilerden başka bir gurup alim ve Malikilere göre,, çalgısız şarkı söylemek ve dinlemek kerahetsiz olarak mübahtır.
Şafii mezhebine göre ise, beraberinde çalgı aleti bulunmadan şarkı söylemek ve dinlemek haram değil, mekruhtur. Nitekim Hz. Aişe radıyallahu anh şöyle anlatmıştır:

“Yanımda şarkı söyleyen iki cariye vardı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anlı bunu görünce: “Resulullah fın huzurunda bu şeytan çalgıları da nedir?” diyerek beni azarladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dönerek: “Onları bırak çünkü onların bugün bayram günüdür.” buyurdu.” (Buhâri, Müslim) İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle anlatmıştır:

“Hz. Aişe radıyallahu anlıa Ensardan bir yakınını evlendiriyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelerek: “O kızı zifafa soktunuz mu?” diye sordu. Onlar: “Evet!” dediler. IBunun üzerine Hz» Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: “Onun¬la birlikte bir şarkıcı gönderdiniz mi?” diye sorunca, Hz» Aişe radıyallahu anlı: “Hayır!” dedi. Hz» Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Ensar oyun ve latifeden hoşlanan bir topluluktur. Keşke onunla birlikte: “Size geldik, size geldik, bize selam, size selam!” diyen bir şarkıcı gönderseydiniz buyurdular. (ibn-iMace) Amr bin Sa’d radıyallahu anh şöyle demiştir:

“Bir düğünde Kurza bin Kafb ve Ebu Mesud el-EnsarVye uğradım bir kenarda şarkı söylendiği zaman ben: “Ey Bedir ehli olan Resulullah fın sahabeleri, sizin yanınızda nasıl böyle yapılır?” dedim. Onlar: “Dilersen bizimle otur dinle, istersen git. Muhakkak ki, Resulullah düğünde eğlenmek için bize izin vermiştir.” dediler.” (Nesai, Hakim)

Bunun gibi evlenme, ziyafet ve uzakta bulunan kimselerin döndükleri günlerde neşe ve sevinç günleridir. Bu günlerde şehveti tahrik etmeyen, kadınları vasfetmeyen ve bir zalimi övmeyen çalgısız şarkı dinlenebilir.
Alimlerin çoğunluğu çalgı aleti olmaksızın, şehveti tahrik etmeyen, kadınlan vasfetmeyen ve bir zalimi övmeyen şarkı söyleme ve dinlemenin helal olduğunu söyledikleri için, Edfavî; El-İmta adlı eserinde şöyle demiştir:

“İmam-ı Gazali diğerlerine itibar etmeyip bu çoğunluğu ittifak edilmiş gibi kabul etmiş ve bazı eserlerinde beraberinde çalgı aleti bulunmayan mücerret şarkının helal olduğu hususunda alim¬lerin ittifak ettiğini söylemiştir.”
Şarkı hakkında ulemaların görüşlerine göre, insanın şehvetini tahrik eden ve harama yönelten şarkılar haramdır. Hatta şarkıyı mübah gören alimler dahi harama sebebiyet veren şarkılan haram olarak görmüşlerdir.

Fakat insanı harama teşvik etmeyen, şehveti tahrik etmeyen, kadınları vasfetmeyen ve zalimleri övmeyen şarkıların hükmünü de açıkladık. Dinine düşkün olan insanın, ihtilaflı olduğu için her türlü şarkılardan kaçınması daha iyidir.

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla