Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Sakal ve bıyığı tıraş etmenin ve bırakmanın hük­mü nedir?

Sakal ve bıyığı tıraş etmenin ve bırakmanın hük­mü nedir?

sakal2

Sakal Peygamberlerin sünnetidir. Yani Allah-u Zülcelal tarafından gönderilen bütün nebi ve resuller sakallı idiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den mervi müteaddid sahih hadislerde sakalların tabi haller üzere uzatılması emredilmektedir. Bu hususta rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Müşriklere muhalefet ediniz. Sakallarınızı bırakınız ve bıyıklarınızı kesiniz.” (Buhari, Müslim)

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Bıyıkları kesin, sakalları uzatın, mecusilere muhalefet edin. ” (Müslim, Ahmedbin Hanbel)

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Maşrık tarafından bir takım insanlar türeyecek. Kur’am okuyacaklar, (fakat okudukları kur’an) gırtlaklarını geçmeyecek­tir. Onlar okun yaydan çıkıp gittiği gibi dinden çıkıp ayrılacaklar. Sonra ok, yay kirişine dönünceye kadar dine dönmeyeceklerdir.” Sahabeler tarafından onların siması nasıl olduğu sorulduğunda;

“Onların siması traş etmektir. (Yani onlar sakallarını traş ederler)” buyurdu. (Müslim)

Görüldüğü üzere, hadis-i şeriflerde hem bıyıkların kesilmesi ve hem de sakalların uzatılması emir buyrulmaktadır. Fukahanın ekseriyeti sakalın bırakılmasını emreden hadis-i şeriflerle istidlal ederek sakalı kökünden tıraş etmenin haram olduğu söylemişlerdir.

Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre erkeklerin sakal bırakmaları vaciptir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in; “Bıyıkları kısaltınız, sakalları bırakınız,” Emri gereğince, adı geçen mezhep kurucu ve salikleri, hadisteki emir vücup içindir, diyerek sakal kesmenin haram olduğuna hükmetmişlerdir. (el-Fıkh alâMezahibi’l Erba’a; 2/44)

Şafii alimlerine göre ise sakal bırakmak vacip değil sünnettir, Kesmek ise tenzihen mekruhtur.

Görüldüğü gibi sakal meselesi ihtilaflı bir meseledir. Şayet bir müslüman sakal bırakırsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine imtisal ettiği için büyük sevaba nail olur. Bırak­mazsa üç mezhebe göre günahkar olur. Buna göre bir kimse sakalını kesmemeye gayret etmesi lazımdır. Ancak bir zaruret olur da keserse Şafii mezhebini taklit etmesi gerekir.

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla