Ana Sayfa / NEFS / RİYANIN TEDAVİ YOLLARI

RİYANIN TEDAVİ YOLLARI

RİYA12

Riya, insanın ahire ti açısından çok tehlikeli bir hastalıktır. Kalbindeki riya hastalığını tedavi etmeyen kimse, kıyamet günün­de çok perişan olacaktır. Çünkü onun dünyada yapmış oldukları tamamen boşa gitmiştir. Tabii riya hastalığım tedavi edebilmenin ilk şartı, onu tanımaktır.

Sehl bin Abdullah kuddise sirruhu şöyle demiştir; uİhlas sa­hibi olandan başkası, riyayı tcmımaz. ” Riya hastalığının tedavi edilmesinde iki yol vardır. Bunlar;

1- Riyanın damarlarını ve köklerini kalpden söküp atmaktır. Riyanın kökü, mevki ve makam sevgisidir.

Riya şu üç sebepten dolayı meydana gelir:

a- Övülmeyi sevmek, b- Yerilmekten korkmak, c- İnsanların ellerinde bulunan menfaatlere göz dikmek.

İşte bu üç sebep, inşam riya yapmaya sevk eder. İnsan bunu, ancak riyanın ne kadar zararlı olduğunu, kalbi fesada uğrattığını, dünyada kendisini Allah-u Zülcelal’in tevfikinden uzaklaştırdığı­nı, ahirette ise Allah-u Ziilcelal’in vereceği makam ve mükafatla­rı yokettiğini ve karşılaşacağı azabı ve perişanlığı bilmekle tedavi edebilir.

Yani, insan biraz derin olarak düşünürse, dünyada riya yap­mak suretiyle elde ettiği menfaatler karşılığında ahiretini kaybet­tiğini meydana çıkarabilir. O zaman elbette riyadan vazgeçer.

İnsanların ellerinde olana tamah ederek riya yapan kimsenin unutmaması lazımdır ki, insanların kalblerine hakim olan Allah-u ZülcelaL’dir. Verdiren de, verdirmeyen de odur.

İnsanların elinde olanlara göz diken, horlanmaktaa ye peri­şanlıktan kurtulamaz. Arzularına kavuşsa bile daima minnet altında kalır.

İnsanların kınamalarından korkarak riya yapan insan iyi bil* malidir ki, onun bu korkusu Allah-u Zülcelal’in kendisi hakkında ezelde takdir etmiş olduklarım ne eksiltir, nede arttırır.

İşte, insan kalbine bu sebeplerin zararlarım yerleştirdiği za­man, yavaş yavaş riyadan uzaklaşır ve kalbine yönelir. Akıllı kim­se, zararı çok olan bir işte ısrar etmez. Buraya kadar söyledikleri­miz, riya hastalığının tedavi edilmesindeki ilmi ilaçlardır.

Amel yönünden riyanın tedavi edilmesi ise nasıl Allah-u Zülcelal’in gazablandığı günahları işlerken kimselerin görmemesi için insan kapak kapıların arkasını tercih ediyorsa; aynı şekilde nefsi gizli olarak ibadet yapmaya alıştırmak ve ibadetleri kapalı kapıların arkasında yapmaya gayret göstermek, kalpte bulunan riya hastalığım söküp atmanın en güzel yoludur.

2- Riyayı kalpten söküp atmanın diğer bir yolu da; kalbe gelen hataralan def etmektir. Riyanın kökünü kalbinden söküp atmak, insanların övmesini ve yermesini önemsememe hususunda nef­siyle mücahede eden kimseyi ibadet esnasında şeytan rahat bırak­maz. Çeşitli riya hataları vermek suretiyle onu rahatsız eder.

İnsan, kalbine yaptığı ibadeti diğer insanların duyması gerek­tiği şeklinde bir vesvese geldiği zaman nefsine hitapta bulunarak; “İnsanların senin ibadetini bilip bilmemesi sana ne kazandırır? Allah-u Zülcelal senin bu halini biliyor ya, daha ne istiyorsun?” diyerek, bu hatarayı (düşünceyi) yok etmelidir.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla