Ana Sayfa / NEFS / RİYANIN DERECELERİ

RİYANIN DERECELERİ

RİYA11

Birinci Derece; İmama aslıyla yapılan riyadır. Böyle olan nvâkariar kalbieri yalanladığı halde dili ile şahadet getiren kim» ısbfdlr. Bunlar münafıklar olup ebediyen cehennemde kalacak- laldır.

İkinci Derece; insanların yermelerinden korktukları için. Cara* namazı ve diğer namazlarda hazır bulunan veya akrabala­rım ziyaret eden, anne babasına yardımda bulunan, zekat veren kimselerin riyasıdır. Bu gibi olan kimseler. Ailah-u ZulceUlm ad vermesinden daha çok insanların kendilerini yermesinden kodunlar.

Bu gibi kimselerin ibadetlerinde sevap niyeti biç yoktur, taşraların yanında, hatta bazen abdestsizde namaz kılarlar ama rainiz kaktıklarında hiç kılmazlar. Veya insanların yanında çok tada sadaka verirler ama kendi baslarına oldukları zaman hiç ver- ranta

Üçüncü Derece; Nafile ibadetlerle yapılan riyadır. Bu gibi kim» satar, yalnız baslarına kaldıklarında tembel olup yapmadıkta na- file ibadetleri başkalarının yanında yaparlar.

insanların yermesi veya övmesinden dolayı yapılan riya, insa­nı nafile ibadetleri, mesela; cemaate gitmek, hastalan ziyaret et­mek. cenazelerde bulunmak, arefe, aşure günlerinde oruç tutmaya teşvik eder. Bu gibi olan kimselerin yaptıkta riyanın yanında, bir <ta Ailah-u Zûlcalal’in rızasını kazanma niyetleri vardır. Fakat bu atyst zayıf bir niyettir.

Dördüncü Derece; Terk edildiği zaman ibadetin noksan kaldı­ğı fiillerle yapılan riyadır. Mesala; insanların görmediği yerlerde, kıraati, rüku ve secdeyi kısa yapıp; insanların yanında rüku ve secdeyi gayet güzel yapıp, kıraati uzun tutmaktır.

Yine, zekatı mallarının kötülerinden seçip verdiği halde, baş­kaları gördüğü zaman en güzellerini seçip vermek de riyadır.

İbadetle yapılan riyanın diğer bir kısmı ise nafilelerin dışmda kalan şeylerle yapılan riyadır. Mesela; herkesten önce camiye git­mek, birinci safa geçmek, imamın sağında durmak gibi haller de riya yapmaktır.

Bu saydıklarımız hepsi, esasen güzel ameller olmasma rağmen, nasıl bir kimse namaz kılarken, “İnsanlar beni görsünler” diyerek, niyetini değiştirdiği zaman riya oluyorsa, bu amelleri yaparken de insanlar beni görsünler diye, niyet değişirse riya olur. Yoksa bun­ların hepsi güzeldir.

Niyet, Allah rızası olursa Allah-u Zülcelal’in rızası kazanılır. Yoksa “İnsanlar beni görsünler” diye, yapılırsa bu riya olur.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla