Ana Sayfa / NEFS / RİYANIN AFETLERİ

RİYANIN AFETLERİ

RİYA3

Riya karanlık bir gecede, kara bir taşın üzerinde yürüyen ka­rıncadan daha gizlidir. İnsanların; “Bu adam ne kadar salih bir kimsedir’ demeleri için amele sarılan ve günahları terk eden kimse riyakârdır. Bu ise kişi için çok tehlikelidir. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur;

“Fakat, yazıklar olsun o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazlarından gafildirler. Onlar riyakarlanan ta kendileridir.”

Başka bir ayet-i kerimede ise şöyle buyurmuştur; “Artık kim Rabbine kavuşmayı ümid ediyorsa, salih bir amel yapm ve Rabbine ibadette (hiç kimseyi) ortak koşmasın. ” (Kahf; t w)

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadisti kudside şöyle buyurmuştur; Allah-u Zülcelal buyuruyor ki; Benim için yaptığı bir amele benden başkasını ortak eden kim­senin bu ameli tamamen kendisinindir. Ben ondan uzağım. Ben ortaklıktan müstağni olanlarm en zenginiyim. ” (imam Malik)

Başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurmuştur; “Sizin müp­tela olmanızdan korktuğum şeylerin en korkuncu, küçük şirk­tir.” Sahabeler; “Yâ Besulallah! Küçük şirk nedir?” diye sordu* lar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem; buyurdu ki; “Riyadır. Allah-u Zülcelal kıyamet gününde kullarına yaptıkları amellerine göre mükâfat verirken, riyâkarlara şöyle buyuracak; “Dünyada riyâkarlık yaptığmız kimselere gidin, bakın. Onlarm yanında mükâfat bulabilecek misiniz?” (Ahmet bin Hambel, Beyhald)

Riya yapan şahsın alametleri şunlardır:

Yalnız başına kaldığı zaman, ibadetlerinde tembel olur, nama­zı bırakır. İnsanlarla beraber olduğu zamansa, kendisini övsünler diye dinç olur, övüldüğü zaman amelini çoğaltır, yerildiği zaman­da amelini azaltır.

Onun için emeğimizi, amelimizi boşa çıkarmamak için ilk olarak amelden önce niyetimizi Allah için yapmamız lazımdır. Herşey Allah-u Zülceial’dendir. Kâr ve zararın hakiki faili Allah-u Zûlceiai’dir. İnsanlar vesiledir.

Allah-u Zülcelal insana bir şey vermedikten sonra, gösteriş yaptığı insanlar ona bir şey veremez. Onun için herhangi bir iş ya­parken ilk önce Allah’ın rızasını düşünüp daha sonra o işi yapmak lazımdır.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla