Ana Sayfa / NEFS / RİYA KARINCANIN AYAK SESİNDEN DAHA GİZLİDİR

RİYA KARINCANIN AYAK SESİNDEN DAHA GİZLİDİR

RİYA15

Riya, gizli ve açık olmak üzere iki kısımdır. Açık olan riya, baştada belirttiğimiz gibi insanların görmesi ve bilmesi için yapılan her türlü iştir. Bu türlü riya, insanı amele sevk eder.

Gizli olan riya ine birkaç kısımdır:

1- Aınfâlo sevk etmeyen riyadır. Mesela j Allah rızası için herge- ca teheccüd namazına kalkmayı adet edinmiş olan bir kişi, yalnız başına olduğu zaman bu namazı zorla kıldığı halde, yanında birisi bulunduğu zaman hevesli bir şekilde kılar, ki bu riyadır. Çünkü, yanında bir kimso bulunduğu zaman, hevesle gece namazını kılan kimse, demek ki o yanında bulunan kişinin kendisini övmesi ve sevmesi için yapıyor. Yoksa Allah rızası için yaparsa riya olmaz.

2* Başkalarının kendisini görmesinden etkilenmez ama yine de yaptığı amelin bilinmesini ister, thlaslı olarak amel ettiğini iddia edip riyayı reddeden nice insanlar vardır ki, amellerinin duyul­masından dolayı sevinirler ve amele daha fazla sarılırlar. Halbuki kalb, insanlara meyilli olmasaydı, insanların ibadetini duymaları onu sevindirmezdi.

3- Kişi, amelinin duyulmasını istemediği gibi, duyulduğu za­man da sevinmez. Bununla beraber, insanların içine çıktığı za­man, kendisini güleryüz ve saygı ile karşılamalarını, övmelerini, ihtiyaçlarını görmelerini, alış verişte müsamaha göstermelerini, meclislerde kendisine yer vermelerini arzular. Şayet bir kimse kendisine karşı bir kusur yaparsa, bu çok ağırma gider ve ona kar­şı buğzeder.

İşte, bütün bu söylediğimiz riya şekilleri, ibadetlerin sevapları­nı yok ederler. Onun için bunların kökünü kalpden söküp atmanın çarelerini bilmek ve tatbik etmek suretiyle bu riyadan kurtulmak için gayret göstermek lazımdır.

Bazı evliyalar demişlerdir ki; “İbadetlerini görülsün ve duyul­sun diye yapan kimsenin hali şuna benzer: ‘“Bir kişi, alış veriş yapmak için pazara çıkarken kesesine çakıl taşlarını doldurur. Tabi insanlar bunu bilmedikleri için birbirlerine; “Şu adama bakm! Kesesini nasılda doldurmuş” derler ama o kişiye insanların söz­lerinden başka hiçbir fayda yoktur. İşte, riyakarların hali de aynen böyledir. İnsanların övmelerinden başka bir menfaatleri olmaz.

Onun için AUah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuş­tur; “Hor kim dünya hayatını ve debdebesini, ihtişamını ve sü­sünü isterse ve bu uğurda çaba harcasa, onun karşılığmı burada veririz ve onlar orada hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte on­lar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıklarıda boşa gitmiştir.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla