Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Reenkarnasyon (Ölen bir insanın ruhunun başka bir insana geçmesi) mümkün müdür?

Reenkarnasyon (Ölen bir insanın ruhunun başka bir insana geçmesi) mümkün müdür?

reenkarnasyon2

Ölen bir kimsenin ruhunun bir hayvan veya bir insan bedenine girmesi inancına tenasüh veya reenkarnasyon denir ki, bu inanç batıldır. Buna inanan insanların küfre girdiği söylenmiştir.

Reenkarnasyon fikrine inanan kimselere göre hayat, bu dünyadan ibarettir. Sevap ve ikap, ceza ve mükafat bu dünyadadır. Onlara göre, dünya yurdundan başka bir yurt yoktur. Kıyamet, ruhun bir bedenden çıkıp diğer bir bedene girmesidir.

Reenkamasyona inanmak, imanla ve özellikle ahiret inancı ile bağdaşmaz. Reenkamasyona inanmakla tek bir insan ayrı ayrı pek çok sayıda hayvan ve insan olarak kabul edilmiş olunur ki bu da muhaldir. Bu inanca göre bir insan ruhunun yüzlerce bedeni olmuş

Asrıma Meselelerine Fetvalar olur. Halbuki ahirette her insanın bedeni diriltilecek ve ruhu buna iade edilecektir. Ahirette insan bedenlerinin aynen dünyadakilerinin tam benzeri olarak diriltilmesi ve ruhlarının bunlara iade edilmesi gerçeği, ruhun beden ve nefsiyle beraber tekliğine delildir.

Ayrıca reenkamasyon inancı, ruhların ezeli olduğunu kabul etmek gibi bir yanlışlığa götürür. Halbuki Allah-u Zülcelal’den başka herşeyhâdistir.

Reenkamasyonun batıl olduğuna kat’i olarak delalet eden nakli delillerden birisi de şu ayetlerdir:

“Nihayet onlardan her birine (her bir insana) ölüm gelip çatınca şöyle diyecektir; Rabb’im beni dünyaya geri gönder, ta ben kaybettiğim ömrüm karşılığında iyi amel ve hareketlerde bulu­nayım. Hayır, asla! Onun söylediği bu söz şüphesiz boş laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltilip kaldırılacakları güne kadar (dünyaya döndürülmelerine) bir engel vardır.” (Mü’mihun; 99-100)

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla