Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Peygamber Efendimiz rüyada görme yolları nelerdir?

Peygamber Efendimiz rüyada görme yolları nelerdir?

aaaaaa

Buhari, Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi, Enes bin Malik radıyallahu anh’dan şöyle rivayet etmişlerdir:

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki:

.Beni rüyada gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şey­tan benim suretime giremez. ” (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi)

Yine Enes bin Malik radıyallahu anh’dan rivayet edilmiştir:

“Kim beni görürse, uyanıkken beni görmüş gibidir. ” (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi, tbn Mace)

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i rüyada görmenin bir çok yolu vardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmek, kişinin derecesine göre, değişir. Mesela sadık, salih olan kimseler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i daha daha nurani görür. Bazılarına da derece derece daha aşağı şekilde görünür. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’de bir noksanlık görünürse, gören kimsenin noksanlığına delalet eder. Çünkü Yusuf Nebhani şöyle demiştir:

“Bir sefer Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7” rüya­da görmek için Allah-u ZülcelaVe dua ettim ve o niyetle ihlas suresini üç bin sefer okudum. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7′ çok azim bir surette gördüm. O kadar azim gördüm ki, onu ne şekilde gördüğümü anlatamam. ”

Şimdi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmek isteyen kimseler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e muta- baat yapmalı, Allah-u Zülcelal’e karşı sadık olmalı, niyetinde halis olmalıdır. Çünkü bu gibi şeyler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i görmeye sebep olmaktadır.

Bazı Evliyalar yazmış oldukları kitaplarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i görmeye sebep olan amelleri belirt­mişlerdir.

1 -) Hadaiku’l-İhbar ve Abdulkadir-i Geylani’nin Gunye isimli kitabında şöyle geçmektedir:

 

Ebu Hureyre radıyallahu anh Hz. Peygamber sallallahu ve sellem’den şöyle rivayet ediyor:

“Kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete ‘l-Kürsi, sonra 15 sefer ihlas suresi, daha sonra bin sefer: “Allahümme salli ala muhammedin nebiyyü’l- Ümmiyyi” derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür. Beni gören kimse de cennete layık olur. Önceki ve sonraki günahları affolunur.”

Bu güzel olan sığa Tezkiretü’l-Mustafa kitabında da yazılmış ve tecrübe edildiği söylenmiştir.

2-) Ebu Abbas şöyle demiştir:

“Kim şu sığanın üzerinde gece ve gündüz beşyüz sefer söyle- meye devam ederse, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve s el t e m’i hayatta görmeden ölmez:

“Allah ümme ala seyyidine muhammedin abdike ve nebiy- yike ve resulike’n-nebiyyü’l ümmiyyi”

Şeyh Yusuf Nebhani de bu sığayı Saadet-i Dareyn kitabında söylemiş ve: “… Ve ala alihı ve sahbihi ve sellem” cümlesini ilave etmiştir.

Yusuf Nebhani’ye göre; bunu yapmak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i uyanık iken görmeye faydalıdır. Rüyada görmeye ise daha daha faydalıdır. (Saadet-i Dareyn;. 488)

3-) Ebu’l-Musa el-Medeni’nin İbn-i Abbas radıyallahu anh’dan rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Herhangi bir mü’min cuma gecesinde iki rekat namaz kılarsa her rekatında fatihadan sonra 25 sefer ihlas suresini okur­sa, sonra bin sefer: “Sallallahu ala muhammedin nebiyyün ümmiyyi” derse, gelecek cumaya kalmadan o beni görecektir. Kim beni görürse de Allah onu affeder, i

4-) Mekke-i Mükerreme’nin eski müftüsü Seyyid Ahmed Dahlan kendi yazmış olduğu mecmuasında şöyle demiştir:

Seydâ Muhammed Konyevi (k,S) “Bazı Ariflerin söylediğine göre, kim cuma gecesinde şu sığanın üzerinde devam ederse, bir sefer okusa bile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ruhundan ona bir keşif olur. Ölüm zamanında, kabir zamanında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 görür. Okunacak sığa şudur:

“Allah ümme salli ala seyyidine muhammedin nebbiyyül ümmiyyül habibül âle’lgader el-Azim el-Ceh ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ”

Bazı arifler: “Bu sığayı her gece de yüz sefer okumak daha layıktır.” demişlerdir.

 

1) Ariflerden bir zat şöyle anlatmıştır:

“Ben Seyyid Fadıl Habib Ebu Bekir ibn-i Ali Meşhur ile bir cuma gecesinde beraberdim. Ben ona dedim ki: “Bana bişey öğret ki ben onunla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i göreyim. ” Bana dedi ki: “Ben de senin sorduğun gibi babama sordum, bana dedi ki bu mübarek sığayı oku sen onu görürsün, bu tecrübe edilmiştir. Okunacak salavatta şudur:

“Allah ümme Salli Ala seyy idine muhammedin nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ”

Bende bunu okudum tecrübe ettim ve Hz. Peygamber sallal­lahu aleyhi ve sellem’i gördüm.”

2) Abdullah bin Hadil Hedar’ın İcazet ve mukatebet isimli kitabının sekizinci sayfasında şöyle denmiştir:

“Allah ümme Salli ve Sellem ala seyy idine muhammedin ed- Dürrü ‘l-Ezher ve 7- Yegutu’l-Ahmer ve Nurullahi’l-Ezher ve sırrul- lahü’l-Ekber”

Kim bunu on beş sefer okursa, sonra beş sefer euzü, sonra beş sefer besmele, daha sonra da:

“Allah ümme bihakki seyy idine muhammedin ve ala alilli seyyidine muhammedin erina veçhe seyyidina muhammedin sal­lallahu aleyhi ve sellem halen ve mealen yekzaten ve ma namen ” derse, o Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i görür. ”

Yine aynı zatın aynı kitabında onbirinci sayfada belirtildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmenin bir yolu da şudur:

“İlk önce abdest alınır, yatağa girmeden önce Hz. Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem’i görme niyetiyle iki rekat namaz kılınır ve seksen sefer şu salavat getirilir:

“Allahümme Salli ala seyyidine muhammedin nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ”

Bundan sonra seksen seferde kevser suresini okunur.

3) Ebu’l-Kasım Sebki Dürrü’l-Menzam kitabında şöyle rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim “Allahümme salli ala ruhi seyyidine muhammedin fi’lErvah ve ala cesedihifi’lEcsad ala gabrihifi’l-Gubur” derse o beni rüyasında görür. Kim beni görürse o beni kıyamette de görür. Kim beni kıyamette görürse ben ona şefaatçi olurum. Ben kime şefaatçi olursam o benim havzımdan içer ve onun cesedini Allah ateşten muhafaza eder. (Saadeî-i Dareyn: 484)

Kitaplarda belirtildiğine göre, yüz otuz dört çeşide kadar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in görme için yollar vardır. Fakat biz bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Allah-u Zülcelal, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e hakiki ümmet olmayı hepimize nasip etsin İnşallah.

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla