Ana Sayfa / NEFS

NEFS

Ekim, 2015

 • 9 Ekim

  ZULMÜN AFETİ

  Zulüm, kıyamet gününde sahibi için karanlıktır. Allah-u ; Zülcelal zulmün sahibi için ne kadar büyük bir afet olduğunu be­yan ederek şöyle buyurmuştur: “O zulmedenler, hangi cddbete döndürüleceklerini yakmda bileceklerdir.” (Şuam; 227) Başka bir ayet-i kerimede ise; “Zalimlerin ne bir yakmı ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır.” (Mümin; 18) buyurmuştur. ...

 • 9 Ekim

  ZULUM

  Zulüm, insan için çok büyük bir günahtır ve sahibi için ahi- rette çok büyük bir azabın sebebidir. Onun için insan başkalarına zulmetmekten sakınmalıdır. Çünkü aslında başkasına yapılan zu­lüm, kişinin kendisine zulümetmesi demektir. Kıyamet gününde kişi, hesap vermek için Allah-u Zülcelal’in huzuruna geldiği za­man, dünyada kime zulmetmişse, onunla yüzleştirilir. Zalim olan ...

 • 9 Ekim

  KOĞUCULUĞUN TEDAVİ EDİLMESİ

  Bir kimse, sende olmayan bir hasletle seni överse iyice bilir, bir gün sende olmayan bir haslet ile seni kötüler. Ondan emin olma, ona güvenme. ” İnsanın görevi, başkalarında hoş olmayan şeyler gördüğü za­man sükut etmektir. Ancak o halin anlatılmasında diğer insanlar için fayda varsa, veya bir günahı önleyecekse anlatılmasında bir ...

 • 9 Ekim

  NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

  Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması hoşa gitmeyen bir şeyden örtüyü kaldırmaktır. Nemime yani koğuculuk, Mümin için çok çirkin bir sıfattır ve Allah-u Zülcelal’in rızasına giden cennet yolunun üzerinde du­ran büyük bir engeldir. Kim ki koğuculuk sıfatını üzerinden atmak için gayret ...

 • 9 Ekim

  GIYBETİ TEDAVİ ETME YOLLARI

  Gıybet insanın hem dünyası hem de ahireti için çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalığın kökünü kalpden söküp atmak suretiy­le tedavi etmek farzdır. Gıybet hastalığının iki ilacı vardır. Birincisi; ilimdir. Bu da iki kısma ayrılır: a) Gıybet hakkmdaki ayetleri, hadisleri ve büyüklerin sözlerini düşünüp, yaptığı her gıybetin karşılığında amel defterindeki se­vapların ...

 • 9 Ekim

  GIYBETİN SEBEPLERİ

  İnsanı gıybete sevkeden pekçok sebep vardır. Bu sebeplerden bir kısmı şunlardır: Kinini yenmek; Bir kimse, başka birisine herhangi bir se­bepten dolayı öfkelendiği zaman, o kişinin kötülüklerini sayıp dö­kerek güya öfkesini yener. Arkadaşlar konuşurken onlara uymak; Bir kimse, arka­daşları başka birisinin gıybetini yaptıkları zaman, onlara bunu yapmamaları hususunda ikaz etse veya ...

 • 9 Ekim

  GIYBETİN ÇEŞİTLERİ

  Gıybet dört çeşittir: 1- Küfür olan Gıybet: Bu şekilde gıybet edenlere; “Gıybet etme!” denildiği zaman; “Ben gıybet etmiyorum, gerçekleri söy­lüyorum” derse, Allah-u Zülcelal’in haram kıldığını helal olarak kabul etmiş olur. Maalesef günümüzde bu durum çok fazla olmak­tadır. Bunun sebebi, bilmemektir. Bu sebeple, birisi bize gıybet yaptığımızı hatırlattığı zaman, ona karşı ...

 • 9 Ekim

  KALPTEN YAPILAN GIYBET DE HARAMDIR

  Dil ile, el, kaş, göz ve hareketlerle gıybet etmek haram olduğu gibi kalp ile gıybet etmekte haramdır. İnsanın yakinen bilmediği ve Mümin olan kimselerden duymadığı her şey, şeytanın kalbe attığı bir vesvesedir. Kalbe gelen vesveseye kanaat edip inanmak gıybettir. Ama gayr-i ihtiyari kalbe gelen vesvese iyi görülmez ve kalpten atılırsa ...

 • 9 Ekim

  GIYBETİN YAPILIŞ ŞEKLİ

  Bir kimsenin kusuru olarak söylenen herşey gıybettir. Bu onun bedeninde, soyunda, huyunda, sözünde, işinde, elbisesinde, bini­tinde olan bir kusuru söylemek şeklinde de olabilir. Örneğin; Bedeninde bulunan bir noksanlıktan dolayı yapılan gıybet etmek; Hz. Aişe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallalla- hu aleyhi veselleme; “Safiye’nin boyu kısa değil mi?” dediğinde; Peygamber Efendimiz ...

 • 9 Ekim

  GIYBETİN AFETLERİ

  Bazı kimseler vardır ki, dünyada taat ve ibadet ehli oldukla­rı halde, sırf gıybet etmelerinden dolayı, kıyamet gününde amel defterleri bomboş, fakir ve perişan olurlar. Gıybet çok çirkin ve sahibini mahveden bir sıfattır. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; “Ey iman edenler! Zannm çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. ...

Araç çubuğuna atla