Ana Sayfa / ALLAH DOSTLARI / Muhammed Zâhid Bedahşî-rahmetullahi aleyhi-

Muhammed Zâhid Bedahşî-rahmetullahi aleyhi-

Muhammed Zâhid Bedahşî-rahmetullahi aleyhi-

Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretleri’nin en büyük halifesidir. Yakub Çerhî rahmetullahi aleyhin kızının oğludur.

Hayatı

Muhammed Zahid Bedahşî rahmetullahi aleyhinin do­ğum yeri bilinmemektedir.

Üstâdı Ubeydullah Ahrâr rahmetullaaleyh Hazretlerine intisap etmeden evvel senelerce ömrünü rivayette mücâhede ile geçirmişti. Ona manevi bir işaretle j bir mürşid-i kâmilin irşadına ihtiyacı olduğu bildirilince, e i UbeyduUah-ı Ahrâr hazretlerinin bulunduğu yere doğru L sefere çıktı. Ubeydullah-ı Ahrâr rahmetullahi aleyhin bu gelişteh mânen haberi olduğundan bir hayvana binerek onu karşılamaya çıktı. Ağaçlık bir yerde karşılaştılar, hayvanlanridan indiler, selâmlaşıp musâfaha ettikten sonra hemenbturup manevi dersi görüştüler.

muhammed Zahid Bedahşî rahmetullahi aleyhinin | teslimiyeti sayesinde orada az bir zamanda seyr-i sülüku tamam oldu. Ona irşad için icazet verildi ve o anda üstadı­nın birinci halifesi oldu. Bu ilk ve son mülakatından sonra dunlaşarak ayrıldılar.

Muhammed Zahid Bedahşî rahmetullahi aleyh, ema­neti yeğeni Derviş Muhammed Emkenegî’ye teslim edene  dek taliplileri Hak yoluna irşad etti.

Muhammed Zahid Bedahşi rahmetullahi aleyh, Silsilede emaneti Ubeydullah-ı Ahrar rahmetullahi aleyhiden almıştır.

Allah-u Teâlâ srrrını yüceltsin.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

Alâaddin-i Attar -rahmetulîahi aleyhi-

Alâaddin-i Attar -rahmetulîahi aleyhi- Alâaddin-i Attar hazretleri, Buhara’da yetişen büyük evliyadandır. Alâeddin Attâr rahmetulîahi aleyh, temkin­li ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla