Ana Sayfa / ALLAH DOSTLARI / Muhammed Baba Semmâsî-rahmetullahi aleyhi-

Muhammed Baba Semmâsî-rahmetullahi aleyhi-

Muhammed Baba Semmâsî-rahmetullahi aleyhi-

Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyhi müjdeleyen ve yetiştiren zattır. Keskin bir görüşe ve derin hissedişe sahip bir kâmil mürşid idi.

Hayatı

Muhammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyh Buhara ve Ramiten arasında bulunan Semmas köyünde doğdu. Ta­savvuf ilmini, Şeyhi Ali Râmitenî rahmetullahi aleyhiden öğrendi. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, tasav­vufta yüksek dereceye ulaştı.

Ali Râmitenî rahmetullahi aleyh kendisinden sonra ir- şad makamına, Muhammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyhi vekil bıraktı. Diğer talebelerine de ona tabi olmayı vasiyyet etti. Yetiştirdiği talebelerin başında, kendisinden sonra yerine geçen ve ilim deryasında sedef misali olan Sey- yid Emir Külâl rahmetullahi aleyh gelmektedir. Bir talebesi de Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh hazretleridir. ;

Bilindiği gibi Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh Kasr-ı Hindüvan’da doğdu. Henüz o doğmadan evvel, Ho­cası Mııhammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyh onun doğduğu yerden geçerken; “Bu yerden büyük bir zatm ko­kusu geliyor. Pek yakında Kasr-ı Hindüvan, Kasr-ı Arifan olur.” buyurdu. Bir gün yine oradan geçerken; “Şimdi o gü­zel koku daha çok geliyor. Ûmid ederim ki, o büyük insan dünyaya gelmiştir.” buyurdu.

Mııhammed Baba Semmâsî böyle buyurduğu zaman, Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyİi dojpm üç gün olmuş­tu. Dedesi, çocuğun göğsünün üzerine hediye koyup, Mu­hammed Baba Semmâsî rahmetullahi ale^hiye getirince’, “Bu bizim oğlumuzdur. Biz bunu kabul eyledik!” buyurup, ve talebelerine de; “Kokusunu aldığım işte bu çocuktun O I» zamanın rehberi ve bir tanesi olacaktır.” buyurdu. Sonra halifesi Emir Külâl rahmetullahi aleyhiye, bu çocuğun iyi yetiştirilmesini tembih etti.

Bela İsteme Rıza İste!

Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh şöyle anlatır; “Ev­lenmek istediğim zaman, dedem beni Muhammed «Baba Semmâsî rahmetullahi aleyhiye gönderdi* Ona gideceğim, günün gecesi, içimde gözyaşı ve dua isteği kabardı. Mur hammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyhinin mesçidine gidip iki rekât namaz kıldım ve Allah^ııTeâlâ’ya şöyle dua ettim;

“İlahi! Bana belalarına Tâhâmmül için kuvvet ve aşkın yüzünden doğacak mihnetlere, meşakkat ve sıkıntılara kar­şı güç

Sabahleyin hocamın huzuruna varınca; “Bir daha dua ederken, İlahi, senin rızan nerede ise, bu kulunu orada bulundur! Diye dua et. Eğer Allah-u Teâlâ dostuna bela gön­derirse, yine inayeti ile o belaya sabır ve Tâhâmmülü de ih­san eder. Fakat Allah-u Teâlâ’dan ne geleceğini bilmeden, bela ister gibi dua doğru değildir.” buyurdu.

Muhammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyhinin bir gece evvelki hâlimi keşfetmedeki kerametini anladım ve ona tam bağlandım.”

Muhammed Baba Semmâsî rahmetullahi aleyh Silsile-i Âliyye’de emaneti, Ali Râmitenî Tahmetullahi aleyhiden almıştır…

Allah-u Teâlâ sırrını yüceltsin.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

Ya’kub-i Çerhil -rahmetullahi aleyhi-

Ya’kub-i Çerhîl-rahmetullahi aleyhi- Hem zahir hem batın ilimlerine vakıf, tefsir ilmine ça­lışmış, eserler bırakmış bir ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla