Ana Sayfa / ALLAH DOSTLARI / Mahmud İncirfağnevî-rahmetullahi aleyhi-

Mahmud İncirfağnevî-rahmetullahi aleyhi-

Mahmud İncirfağnevî-rahmetullahi aleyhi-
Mürşidinin işaretiyle “Uyuyanları uyandırmaya” ken­dini vakfetmiş bir gönül insanıdır.

Hayatı

Mahmud İncirfağnevî rahmetullahi aleyh, Buhara’nın Encirfağne köyünde doğdu. Miladi 1315 yılında yine aynı I köyde vefat etti.

Mahmud İncirfağnevî rahmetullahi aleyh, inşaat usta­sı ve mimar idi. Arif Rivegerî Hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, kemale geldi. İnsanları irşad etmek ve onlara saadet yoluniı göstermek için hocasından icazet aldı ve birçok âlim yetiştirdi. Yetiştirdiği âlimlerin en bü- I yüğü ve kendisinden sonra halifesi Ali Râmitenî rahmetul- I lahi aleyhidir.

Bir gün Ali Râmitenî, Mahmud İncirfağnevî rahme­tullahi aleyhinin bağlıları ile Ramiten sahrasında zikir üe I meşgul iken, havada uçan büyük beyaz bir kuş gördüler. Kuş onların başlarının üzerine gelince açık bir dille; “Ey Ali! Kamil er ol! Sözüne bağlı kal! Yapıştığın eteğe sımsıkı sarıl! Ahdini bozma!” sözlerini söyledi.

Bu kuşu görmek ve söylediklerini duymakla arkadaş­larım bir hal kapladı ve kendilerinden geçtiler. Kendileri­ne geldiklerinde, kuştan ve konuşmasından sordular. Ali Râmitenî rahmetullahi aleyh onlara;

“O, Mahmud İncir Fağnevi rahmetullahi aleyh idi. Allah-u Teâlâ ona bu kerameti ihsan eyledi. Velilik yolun­daki çok büyük makamında, binlerce söz ve kelam ile dai­ma uçmaktadır. Şimdi Hace Dıhkan Hazretleri hastadır, sön anlarım yaşamaktadır. Onu ziyarete, yoklamaya gidiyi^ Çünkü o, Allah-u Teâlâ’dan son nefeste, kendisine yardım­cı olması için evliyasından birini göndermesini iştemişti. Mahmud încirfağnevi rahmetullahi aleyh bu sebeple onun yanma gidiyor.” buyurdu.

Reşahât yazarı Ali b. Hüseyin Safî k.s. aktarıyor: Ali Râmitenî ;rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır:“Dervişih biri Hâce Mahmud’un yaşadığı zamanda Hızır aleyhissela- mı görmüş ve ona şü soruyu sormuş:

– Bu zamanda istikamet caddesinde sabit olan ve ken­disine tabi olunacak şeyh kimdir? Hızır aleyhisselam derr vişe:

-Mahmud-ı Încirfağnevî’dir, diye cevap vermiş.”.

Mahmud încirfağnevi rahmetullahi aleyh Silsile-i Âliyye’de emaneti, Arif Rivegerî rahmetullahi aleyhiden almıştır…

Allah-u Teâlâ sırrım yüceltsin.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

Ya’kub-i Çerhil -rahmetullahi aleyhi-

Ya’kub-i Çerhîl-rahmetullahi aleyhi- Hem zahir hem batın ilimlerine vakıf, tefsir ilmine ça­lışmış, eserler bırakmış bir ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla