Ana Sayfa / FETVALAR / KADINLAR İLE İLGİLİ MESELELER / Kürtaj yapmak caiz midir?

Kürtaj yapmak caiz midir?

kurtaj

İmam-ı Gazali ve bir çok Maliki mezhebi alimlerine göre bir mazeret olmadan ceninin ilk günlerinde de olsa kürtaj yapmak haramdır. Nitekim İmam-ı Gazali îhyau’ulumi’d-din isimli eserinde şöyle buyurmuştur:

“Çocuk düşürme, meydana gelen bir varlığa karşı işlenen bir cinayettir. Bu varlığında bir çok mertebeleri vardır. Bunların birincisi, erkeğin menisinin kadının rahmine girmesi, kadının menisi ile karışması ve canlanmaya hazır olmasıdır ki, bunu boz­mak ve bu canlanmanın önüne geçmek, cinayettir. Bu su damlası nutfe, sonra kan pıhtısı, sonra et parçası haline gelirse onu düşürmek daha büyük bir cinayet olur.”

Eğer ruh üflenir, organları belirirse cinayet daha da artar. Hele çocuk ana rahminden diri olarak düşüpte sonra ölürse, bu cinayetlerin en büyük şekli olur.

Hanefi mezhebine göre; hamile bir kadının çocuğunu düşürmesi veya aldırması, çocuğun şekillenmesine kadar mübahtır. Çocuğun şekillenmesi ise yüz yirmi günden sonra olur. Şekillenmek işe ruh üflenmesidir. Ama.yine de yüz yirminci güne kadar çocuğun özürsüz olarak düşürülmesi veya aldırılması mekruhtur. Buradan da anlaşıldığına göre, çocuğu özürsüz olarak düşüren veya aldıran kim­seler günahkar olurlar. Hanbeli mezhebinin muteber gördükleri görüşte bu şekildedir.

Şafii mezhebine göre, erkeğin menisinin kadının rahmine yer­leşmesinden sonra kırk gün, kırk İki gün veya kırk beşinci günden Önce çocuğu düşürmek veya aldırmak, anne ve babanın rızasının  olması şartıyla keraheten mekruhtur. Kırkncı günden sonra çocuğu  düşürmek veya aldırmak mutlak olarak haramdır. (Tuhfetu’l-Muhtaç; Şebramisili; 6/205)

Maliki mezhebine göre, erkeğin menisinin kadının rahmine P yerleşmesinden sonra, kırk gün İçinde çocuğu düşürmek veya aldır­ıl mak mekruhtur. Ruh üflendikten sonra çocuğu düşürmek veya aldırmâk haramdır. (el-Kavanirtu’l-Fıkhiyye; 212)

Hülasa bütün bu görüş ve tercihlere rağmen, ben îmam-ı IİjGazali’nin görüşüne meyilliyim. Velev ki kadının hamile kalmasının  ilk günü olsa dahi, o çocuğu düşürmek veya aldırmak iyi değildir.

Bunu biliyor muydunuz?

Bir kocanın hanımını dövme yetkisi var mıdır?

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, zevcelerine ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla