Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Kurşun dökmenin dini hükmü nedir?

Kurşun dökmenin dini hükmü nedir?

kurşun

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid’attır. Bid’at, Resulullah sallallahu aİeyhi ve sellem’den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya âdetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır.

Allah’ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir hutbesinin sonunda şu sözleri söylemişlerdir:

“Sözün en hayırlısı Allah Un kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed’in yoludur. işlerin kötüsü sonradan çıkanlardır (yani bid’atlardır). Her bid’at sapıklıktır.” (Müslim)

Bir başka hadis de şöyledir:

“Size Allah ‘tan korkmayı (takvayı), Habeşli bir köle de olsa Allah yolunda yürüdüğü müddetçe -başkanınıza- itaat edip sözünü dinlemeyi tavsiye ederim. Çünkü içinizden benden sonra yaşayan­lar çok ihtilaf (anlaşmazlık) görecekler. Size benim sünnetim, ergin ve doğru yolda halifelerimin sünneti gereklidir. Bunlara sımsıkı sarılınız ve hiç bırakmayınız. Sonradan çıkan işlerden (bid’atlar­dan) kaçının dinde her sonradan ortaya çıkan bid’attır. Her bid’at sapıklıktır. ” (Ahmedbin Hanbel, EbuDavud, Timizi)

Bid’atlarla ilgili ayet ve hadislerde tehdit, günahtan ve azaptan sakındırma gibi ifadeler geçmektedir. Bütün bu ifadeler, bid’atin haram olduğunu gösterir.

Kurşun dökmenin bid’at ve hurafe olduğunda şüphe yoktur. Her asılsız şey ise bid’at sapıklıktır. Daha çok birden ortaya çıkan veya sebebi bilinmeyen hastalıklara yakalanmamak veya tedâvî etmek üzere başvurulan bir takım tedbirler vardır; nazarlık, at nalı, at kafası, kurşun dökme, bunlar tıb yönünden bir faydası olmadığı, üste­lik batıl inançları devam ettirdiği için haram kılınmıştır.

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla