Ana Sayfa / Ahâk / KÖTÜ AHLAK

KÖTÜ AHLAK

GIYBET

Kötü ahlak, çok çirkin bir şeydir. Kötü ahlaklı olan kimselerden bütün insanlar uzak durur. İnsanların uzak durduğu bir kimseden Allah-u Zülcelal’de uzak olur. Nitekim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme şöyle buyurmuştur;

“Kötülüğün ve kötülüğe özenmenin İslam’da yeri yoktur. İnsanların İslam’da en güzel olanı, ahlakı en güzel olanıdır.”

(Ahmed İbn Hanbel, Taberaııi)

Kötü ahlak, sahibini hem bu dünyada hem de ahirette helak eden bir hastalıktır. Bir kimse, hem taat ve ibadet yapar, hem de kötü ahlaklı olursa, yaptığı ibadetler kendisine bir menfaat vermiyor demektir.

Böyle kimseler ibadeti adet olarak gafletle yaptıklarından dolayı bir menfaat bulamazlar. Yoksa ihlaslı olarak ibadet yapan kimseler, bu ibadetleri ile kötü ahlak hastalığından kurtulurlar. Çünkü Allah-u Zülcelal’in ibadeti, insanda bulunan kötülükleri yok eder.

Bir grup Sahabe-i Kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme gelerek; “Ya Resulullah! Filan kadın gündüzleri oruç tutuyor, geceleri de ibadetle geçiriyor. Ama kötü ahlaklıdır. Dili ile komşularını incitiyor.” dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki; “Onda hiç hayır yoktur. O ateş ehlindendir.” (Ebu Davud)

İşte, bu hadis-i şerifte de görüldüğü gibi, kötü ahlak, sahibini ateş ehli yapmaktadır. Onun için insan üzerinde bulunan kötü ahlaktan kurtulmanın çarelerini aramalıdır. Kendisini kötü ahlaktan kurtaranlar, kalblerini temizlemiş ve selamete çıkarmış olurlar.

Kötü ahlaktan kurtulmanın çaresi, nefs neyi isterse onun tersini yapmaktır. Çünkü nefs, daima kötülüğe meyillidir. Nefs insana bir şey emrettiği zaman, bunun kıyamet gününde azab olarak geri  döneceğini bilerek, ondan uzak durmak lazımdır. Çünkü Âllah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede; “Her kim zerre kadar, bir şer (kötülük) işlemişse, onu görecektir.” (Zilzal; 8) buyurmuştur.

Buna bakarak, zerre kadar olan kötülüğü dahi göreceğimiz, kıyamet gününü unutarak, bu kısa ve geçici olan dünyada insanlara kötü ahlakla davranmak çok yanlıştır.

Kötü ahlak, sahibinin burnuna takılmış ve ucu şeytanın elinde bulunan bir azab halkasıdır. Şeytan bu halka ile insanı kötülüğe, kötülükte sahibini cehenneme sürükler. Onun için kötü ahlaktan  uzak durmak insan için en selametli yoldur. Unutmamak lazımdır ki, kötü ahlaklı olan kendisine azab etmiş olur.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

SAHABE VE EVLİYANIN GÜZEL AHLAKİ

Ashab-ı Kiram’ın ve evliyalann en büyük ve en başta gelen ahlakı, Kur’an-i Azimüşşan’a ve Peygamber ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla