Ana Sayfa / NEFS / KİNİN AFETLERİ

KİNİN AFETLERİ

KİN5

Şunu unutmamak lazımdır ki insan kalbini manevi olarak temizlemediği müddetçe, zahiri vücudu ne kadar temiz olursa olsun, o kişinin durumu çok tehlikelidir. Bazı kimseler temizlik hususunda çok titizdirler. Bu gibi kimselerin elbisesine bir pis­lik bulaşsa, canları çok sıkılır. Çünkü titizlikleri nefistendir. Fakat kalblerinde bulunan, kin, kibir, ucub, riya gibi manevi kirlere hiç aldırmazlar. Oysa dehşetli olan kıyamet gününde insanı selamete çıkaracak olan şey, bu manevi kirlerden temizlenmiş olan bir kalp- dir. Yoksa bu hastalıklar insanı mahveder.

Kin, öfkenin bir meyvesidir. Kalbinde kin bulunan kimseden, şu afetler hiç eksik olmaz:

  • Hased; Hased insanı, kin duyulan kimsenin elinde bulunan nimetlerin gitmesini istemeye şevkeder. Kindar o kimsenin sevin­mesine ve bir nimete kavuşmasına üzülür; başına gelen musibet­lerden dolayı sevinir. Bu ahlak, münafıkların ahlakıdır.
  • Kalpdeki Hasedin kökleşmesi; Kindar olan kişi, kin duydu­ğu kimsenin başına gelen musibetlere sevindiğini söz ve davranış­larıyla açığa vurur.
  • Kin duyduğu kimseye selam vermez, onun selamım da al­maz.
  • Kin duyduğu kimsenin kendisinden aşağı mertebede oldu­ğunu düşünerek, daima onu küçümser ve hakaret gözüyle bakar.

 

  • Yalan, gıybet ve gizli halleri açığa çıkarmak gibi helal olma­yan davranışlarda bulunur.
  • Daima kin duyduğu kimse ile alay eder.
  • Fırsat bulduğu zaman, kin duyduğu kimseyi dövmeye veya incitmeye çalışır yada başkalarını onu dövmeleri için teşvik ede­rek eziyet eder.
  • Kin duyduğu kimseye borcu varsa borcunu vermez, akra­balık bağını koparmak, hakkını ve payını vermemek suretiyle onu bir takım haklardan mahrum biralar.

M: Halbuki Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Sizden (dinde) fazilet ve (dünyada) servet sahibi olanlar ak­rabalarına, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere verme­lerinde kusur etmesin (ler). Affetsinler, (ve onlarm hatalarına) aldırış etmesin(ler). Allah ’m sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir.” (Nur, 22)

Bir kimse, kin duyduğu kişiye karşı güleıyüzlülüğü ve nezake­ti, yardım etmeyi ve ihtiyaçlarını gidermeyi terk edersp,-¿kendisini manevi olarak mahveder ve Allah-u ZülcelaTin yanındaki müka­fatlardan mahrum olur. Bu kinin en küçük derecesidir, v

En küçük derecesi bile inşam böyle mahvediyorsa, daha ileri derecede olan kin kimbilir nasıl mahveder ve kıyamet gününde nasıl da muhtaç, perişan bir hale koyar!

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla