Ana Sayfa / NEFS / KİBRİN TEDAVİSİ OLUP OLMADIĞININ ANLAŞILMASI

KİBRİN TEDAVİSİ OLUP OLMADIĞININ ANLAŞILMASI

7.7

  • İnsan herhangi bir meselede kendi emsali ile kendisini tec­rübe edip, kibrinin kaybolup kaybolmadığını anlayabilir. Eğer bir hakikati, karşısındaki dile getirdiğinde, bu ağırına gider, memnun­lukla karşılamaz ve kabul etmezse, henüz kalbinde gizli bir kibir var demektir. Bundan Allah-u Zülcelal’e sığınıp ilim ve amel yap­mak suretiyle bu halden kurtulmaya çalışmak lazımdır.
  • İnsan, emsal ve akranları ile aynı meclislere gidip, yolda on­ları öne geçirmek ve meclislerde arkada oturmak suretiyle, kendi­sinde kibrin bulunup bulunmadığım öğrenebilir. Şayet onları öne geçirmek, onların arkasında oturmak, kendisine ağır geliyorsa, he­nüz daha kalbinde kibir var demektir. Eğer böyleyse, kendini buna zorlayarak ve buna alışmaya, bu ağırlığı üzerinden atmaya gayret etmesi lazımdır. Ancak böyle davranarak kalbindeki kibri kırabi­lir.
  • Fakir kimselerin davetine katılmak, arkadaş ve yakınlarının işlerini görmekten geri kalmamak suretiyle, kibirli olup olmadığım anlayabilir. Bu davranış ağınna gidiyorsa kendisinde kibir var de­mektir. Halbuki bu davranışlar hem güzel ahlaktır, hem de mükâfâtı çoktur.

Bunlardan kaçınmak, kalbinde manevi kirlerin bulunmasın- dandır. Bu gibi işleri yapmak suretiyle içindeki bu kirlerden temiz­lenmeye çalışmalıdır. Ancak böylelikle kibir hastalığından kurtu­labilir.

  • Kendisinin ve arkadaşlarının eşyalarını bizzat kendisi taşı­yarak, kendisinde kibir olup olmadığını anlayabilir. Bundan çeki­nirse, yine kalbinde kibir var demektir.
  • Eski elbise giymekle kendisinde kibir olup olmadığım anla- yabilir.

İşte, buraya kadar anlatmış olduğumuz kibir, çok tehlikeli bir kalp hastalığıdır. Aynı zamanda Allah-u ZülcelaTin rızasına giden cennet yolunda, çok büyük bir engeldir.

Bunun bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Çünkü, kalbin bu gibi manevi hastalıklardan temizlenmesi, sonsuz olan ahiret saa­detinin kazanılması demektir.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla