Ana Sayfa / FETVALAR / TASAVVUF / Kadınlardan bey’at alma, erkeklerde olduğu gibi musafaha ile mi, yoksa sadece karşılıklı sözleşme ile mi yapılır?

Kadınlardan bey’at alma, erkeklerde olduğu gibi musafaha ile mi, yoksa sadece karşılıklı sözleşme ile mi yapılır?

Kadınlarla bey’at sadece sözleşme ile icra edilir. Hz. Peygam¬ber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’nin fethi günü kadınların bey’atını nasıl kabul ettiği konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle nakletmiştir: ftResuliillalı sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan, sözlü olarak bey ‘at alıyordu. Helali olan kadınlar hariç; Resulüllah sal¬lallahu aleyhi ve sellem’in eli hiçbir kadının eline değmemiştir,:” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
Rukayka’nın kızı Ümeyye şöyle anlatmıştır:
“Ya Resulallah! Hiç bir şeyi Allah ra şirk koşmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, hırsızlık yapmayacağımıza, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize ve kimseye iftira etmeyeceğimize, dini emir¬lerde asi olmayacağımıza dair sana bey’at ediyoruz*” dedik.
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’de: “Gücünüzyet- tiği kadar.” buyurdu. O zaman biz:
“Allah ve Resulu, bize bizden daha şefkatlidir. Müsaade buyurun da (elinizden tutup) sana bey’at edelim!” dedik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Ben kadınlarla musafaha etmem. Benim yüz kadına söyleyeceğim şeyler, bir kadına söylediğim gibidir.” (Tirmizi)
Meşhur olmamakla birlikte, Muhammed bin el-Münkedir nakline göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’nin fetholunduğu gün bey’at alırken, bir kadını kadınların başında, onlar¬dan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına bey’at almakla görevlendirmiştir.

Bunu biliyor muydunuz?

Mürşid-i Kamile İntisabın Gerekliliği

Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla