Ana Sayfa / FETVALAR / KADINLAR İLE İLGİLİ MESELELER / Kadınla tokalaşmak caiz midir?

Kadınla tokalaşmak caiz midir?

Mahrem olmayan kadına dokunmak veya onunla tokalaşmak haramdır. Nitekim;

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bey’at eden kadınlar: “Ey Allah’ın Resulü! Bey’at ederken elimizi tutmadınız!” dediler. Bunun üzerine Hz.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kadınların elini tutup tokalaşmam,” (Nesâi, ibn-iMace)

Hz. Aişe radıyallahu anha: “VallahiAllah Resulünün eli asla bir kadının e(ine değmedi. O, kadınlarla sözle bey’atlaştı,” demiştir. (Buhari, Müslim, Tirmizi)
Bunun yanında, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in kadınlarla elinde bez varken bey’atlaştığı haberleri de vardır. Bu da onun kadınlarla tokalaşmadığını gösterir.

Şehvet duyulmayacak derece de yaşlı kadınlara gelince, Hanefi fıkhının meşhur kitaplarından olan el-Hidaye, onlarla musafa- halaşmakta mahzur olmadığını söyler ve delil olarak Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh’ın, süt annesinin bulunduğu kabilelere gittiğinde kocakarılarla musafahalaştığı ve Abdullah bin Zübeyr’in hasta bakıcı olarak bir kocakarı tuttuğu, ona ayağını ovdurup başını kaşıttığı haberlerini zikreder. Fakat Zeylaî bu rivayetin garip olduğunu söylemiştir.

Netice olarak; Hanefi mezhebinde fitneden emin olunan ihti¬yar kadınlarla musafaha yapılabilirse de, sahih rivayetlerde anlatılan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yaptığını yapmak ve namahrem olmaları halinde onlarla da musafahalaşmamak en emin yoldur.

Bunu biliyor muydunuz?

Bir kocanın hanımını dövme yetkisi var mıdır?

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, zevcelerine ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla