Ana Sayfa / FETVALAR / AKAİD / İMAN NEDİR? İCMÂLİ İMAN – TAFSİLİ İMAN

İMAN NEDİR? İCMÂLİ İMAN – TAFSİLİ İMAN

iman

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e imanın ne olduğu sorulunca şu şekilde cevap vermiştir:

İman; Allah tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Onun kulu ve Resulü olduğuna, Allah ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şer her şeyin Allah ın takdiri ve yarat­masıyla olduğuna İnanmaktır. ” (Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud)

Hadis-i şerifte de geçtiği üzere, iman; Allah-u Zülcelal’in, Cebrail aleyhisselam aracılığı ile, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e göndermiş olduğu semavi hükümlere kesin olarak inanıp kalben tasdik ve dil ile ikrar etmektir. Bu da iki şekilde olur:

  • İCMÂLİ İMAN: İman edilecek şeylere kısaca ve bir bütün olarak iman etmektir. Buna göre bir kimse, manasını bilerek ve ina­narak kelime-i tevhidi söylese, icmali olarak iman etmiş olur.
  • TAFSİLİ İMAN: İman edilecek şeylerin her birine açık ve geniş bir surette, ayrıntılı bir bilgi ve idrak ile iman etmektir. Başka bir ifadeyle, altı iman esasını; namaz, oruç, hac, zekat gibi farz kılı­nan ibadetleri; içki içmek, kumar oynamak, adam öldürmek, zina yapmak gibi haram kılman şeyleri öğrenmek, tasdik etmek, helali helal, haramı da haram bilmektir.

Ehl-i sünnet itikadına göre, kalbin bilmesi ve tasdik etmesi iman için yeterlidir.

Bunu biliyor muydunuz?

Ölümle tehdit edilip inkara, küfre zorlanan kimse, mecbur kaldığı için küfrü gerektiren sözü söylese kafir olur mu?

Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlananlar ...

Araç çubuğuna atla