Ana Sayfa / NEFS / HASED

HASED

hased4

Hased, manevi bir hastalık olup insan için çok tehlikeli ve Allah-u Zülcelal’in rızasına giden cennet yolunda büyük bir en­geldir. İnsan, yolunun üzerindeki bu engeli kaldırmadıkça bir me­safe katedemez. Çünkü denilmiştir ki; “Hased, İhlasın kalbe gir­mesine bir perdedir. ”

İnsan, Allah-u Zü İçel al’in rızasını ancak manevi olan kalbi­ni ıslah edip temizlemekle, kötü sıfatları söküp atmakla kazana­bilir. Çünkü, kalbin bu kötü sıfatlardan temizlenmeden, Allah-u ZÜİceiaTin rızasını talep etmesi ve onu kazanmak için gayret gös­termesi mümkün değildir.

Nasıl zahiri olarak çok hasta olan bir kimse, bir yerden bir yere yolculuk yapamazsa, manevi olarak hasta olan kimsede cennet yo­lunda ilerleyemez. Çünkü, daima önüne engeller çıkacaktır. İşte, bu engellerden biri olan hasedi, cennet yolunun yolcularının iyi tanımaları, kalbinde hased bulunanların nasıl perişan olduklarını ve bu hasedi ne şekilde tedavi edebileceklerini öğrenmeleri lazım­dır.

Hased; kendisine bir faydası olmasa bile başkasının hakkıy­la elde ettiği nimetlerden mahrum olmasını İstemek demektir. Başkalarını sahib olduğu nimetlerin benzerine sahib olmayı iste­mek hased değil, gıptadır. Gıpta etmek ise imrenmek demektir.

Hased, şeytan tarafından olup Allah-u Zülcelal’in razı olmadı­ğı ve buğz ettiği bir sıfattır. Onun İçin Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede;

“Kitap ehlinin birçoğu, gerçeği bildikieri halde içlerindeki hasedden dolayı sizin iman ettikten sonra tekrar kâfir olmanızı inlerler. Allah’ın emri gelinceye kadar onları affedin ve hoşgö­rülü olun. Şüphesiz ki Allah herşeye kadirdir. ” (Bakara; im/

Başka bir ayet-i kerimede de; “Yoksa Allah’ın lütfundan in­sanlara verdiklerini onlardan kıskanıyorlar mı? Oysa biz, İbrahim’in soyuna da kitap ve hikmet vermiş ve onlara büyük bağışlamıştık. ” (pum. H) buyurmuştur.

Hased, öyle kötü bir şeydir ki sahihini hem dünyada hamda ahiretle perişan eden Nitekim# Alluh-u Zülcolal başka bir ayal-f kerimede; şöyle buyurmuştur:

“Onlara, Ademin iki oğlunun durumunu da doğru olarak anlat. Hani birer kurban kestiler, birinin kl kabul oldu, diğeri­nin kl kabul olmadı. Kurbanı kabul edilmeyen (Kâbll) diğerine (Habii’e): ‘Andolsun ki seni öldüreceğim’ deyince: o da; ‘Allah, ancak müttakller tarafından sunulanı kabul öder.’ demişti.”

(Malda! 27)

Bu ayet-i kerimeden anlaşılmaktadır ki, bir kimse birşeyden mahrum kaldığı zaman, hased etmek yerine mahrum kalmasının sebebini kendi nefsinde aramalıdır.

Göklerde İlk olarak hased eden şeytan aleyhillane olmuş ve bu yüzden ebediyen Allah-u Zülcelal’in rahmetinden kovulmuştur. Yeryüzünde ilk olarak hased eden de Kâbil olmuş ve bu yüzden ebedül ebed cehennem azabına müstehak olmuştur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir haclls-i şeriflerinde; “Allah-u Zülcelal’in nimetlerine düşman olanlar var­dır.“ Buyurmuş; Sahabe-i Kiram; “Bunlar kimlerdir?“ diye sorduk­larında, şöyle cevap vermiştir. “Allah-u Zülcelal’in kullarına ver­diği nimetlerden dolayı onlara hesed edenlerdir.“ Başka bir hadis-1 şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur; “Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, hased de İyilikleri yer bitirir.”

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla