Ana Sayfa / Ahâk / GÜZEL AHLAK

GÜZEL AHLAK

363653

Güzel ahlakın bizim dinimizde çok büyük bir yeri vardır. Onun için burada güzel ahlaktan geniş olarak bahsedeceğiz.

Güzel ahlak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin ahlakıdır ve cennet nimetlerine açılan bir kapıdır. Allah-u Zülcelal’in rızasına talip olan kimseler, ilk önce güzel ahlak kapısından girmişlerdir.

Güzel ahlak, güleryüzlü olmak, insanlara iyilik yapmak ve hiç kimseye eziyet etmemektir. Güzel ahlakın en alt mertebesi, kötülük yapan kimseye iyilikle karşılık vermek, kötülükle karşılık vermemektir.

Allah-u Zülcelal Kur’an-ı Azimüşşan’ın bir çok yerinde güzel ahlak sahiplerini methetmiştir. Bir ayet-i kerimede; “Hiddetini yenenlere ve insanların kusurlarını bağışlayanlara cennet hazırlanmıştır. Allah iyilik yapanları sever” (Al-i imran; 134). Diğer bir ayet-i kerimede ise;

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle karşıla. Böyle yaparsan, aranızda düşmanlık bulunan kimse, candan bir dost gibi olur. Bu hal, ancak sıkıntılara katlananların kârıdır. Bu yalnız iyi bir amelden büyük pay alanların kârıdır.”(Fussilet; 34-35) buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem de bazı hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur; “Kıyamet günü Müminin mizanında, güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. ” (Tirmizi) “Sizin en hayırlılarınız, ahlakça en güzel olanınızdır. ” (Buhari)

“Ben, haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin bahçesinde, şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında, ahlakını güzelleştirene de cennetin yukarı kısmında bir köşk verileceğine kefilim. ” (Ebu Davud)

“Mümin güzel ahlakı sebebiyle, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet için ayakta bulunan kimsenin derecesine ulaşır. ” (Ebu Davud) buyurmuştur.

İslam dini, güzel ahlak üzerine kurulmuştur. Allah-u Zülcelal’in bütün emir ve nehiyleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şerifleri, insanlara daima güzel ahlakı emretmektedir. Kim bu emir ve nehiylerin dışına çıkmazsa güzel ahlak sahibi olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, Muaz radıyallahu anhuuya şöyle buyurmuştur;

“Ya Muaz! Sana söyleyeceklerime uyarsan, güzel ahlak sahibi olursun. Ya Muaz! Allahtan kork, sözünde doğru ol, verdiğin sözü yerine getir, emaneti koru, ihaneti terket, komşularınla iyi geçin, yetime acı, yumuşak sözlü ol, herkese selam ver, salih amellere sarıl, uzun emel peşinde koşma, yemin ettiğin zaman yeminine riayet et, Kur’anı iyi anla, ahireti sev, hesap gününden kork, alçak gönüllü ol. ” (Beyhaki)

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin, Muaz radıyallahu anhuuya yaptığı bu nasihat, hepimiz için bir rehberdir. Eğer insan bu söylenilenleri yerine getirirse, güzel ahlak sahibi olur.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi Seyda Muhammed Konyevi

 

Bunu biliyor muydunuz?

SAHABE VE EVLİYANIN GÜZEL AHLAKİ

Ashab-ı Kiram’ın ve evliyalann en büyük ve en başta gelen ahlakı, Kur’an-i Azimüşşan’a ve Peygamber ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla