Ana Sayfa / Ahâk / GÜZEL AHLAK SAHİBİ OLMANIN YOLU

GÜZEL AHLAK SAHİBİ OLMANIN YOLU

guzelahlaksahibi_mphkqxyu_1240947123

Peygamber Efendimiz sallallahıı aleyhi vesellem bütün ümmetine ahlakı güzelleştirmeyi emretmiştir. Kötü ahlak, sahibini kıyamet gününde cehenneme müstehak edecektir. Bir kimsenin ahlakı kötü ise, onun tedavi yolu, tedavi olmayı kabul edip, tedavi olacağı sebeplere baş vurmasıdır.

Allah-u Zülcelal, insanı güzel vasıflar üzerine yaratmıştır. Fakat insan, nefs ve şeytanın peşinden giderek bu vasıflan kaybetmektedir. İnsan ahlakını, İslam dininin ahlakı ile güzelleştirip terbiye etmediği müddetçe kâmil bir iman sahibi olamaz.

Onun için insan ahlakım güzelleştirip tedavi edebilmek için, ilk olarak kendi kusurlarını ve hastalıklarım bilmelidir. Nasıl bir kişi hastalandığı zaman doktora gidip, doktorun verdiği ilaçlan kullanarak iyileşebiliyorsa, nefsinin hastalıklanm da bilip, bu hastalıklarını tedavi etmenin yollannı aramalıdır.

1- Kişi ilk önce, nefsin kusurlarını ve bu kusurların tedavi yolunu bilen bir mürşid bulmalıdır. Ve bu mürşidin vermiş olduğu ilaçlan yerine getirmelidir. Bu ilaçlan kullandıkça, nefsinin kusurlarından bir, bir sıyrılacak ve cennet yolunun üzerinde mesafe kat edecektir.

2- Daima iyi kimselerle beraber olmalıdır. Çünkü insan, iyi kimselerle beraber olduğu zaman, bir yanlış yaparsa, o kişiler kendisini uyararak doğru yola çevirirler.

3- İnsan, düşmanlarının kendisi hakkında söylediklerini, kendi kusurlarım öğrenme bakımından bir fırsat olarak bilmelidir. Çünkü dostlar, insanın ayıbını görmezler. Ama düşman olan kişiler, en küçük bir kusuru bile takip ederler.

4- Kişi, diğer insanların içine girdiği zaman, onlardaki kusurlara bakarak, kendisi bu kusurlardan uzak durmalıdır. Peki, niçin bu kusurlardan uzak durmalıdır? Çünkü bu kusurları gördüğü zaman huzursuz olur. Kendisi nasıl başkalarının kusurlarını gördüğü zaman huzursuz oluyorsa, kendinde bulunan kusurlardan da aym şekilde başkaları rahatsız olur. Onun için bu kusurları tedavi edip güzel ahlak sahibi olmaya çalışmak lazımdır.

Çünkü bazı evliyalara; “Bu güzel ahlakı ne ile elde ettin?” diye sorduklarında; onlarda şöyle cevap vermişlerdir; “Başka insanlarda gördüğüm kötü ahlakları terk ederek elde ettim. ” İşte insan bu söylediklerimizi yerine getirirse, kendisini kötü ahlaktan kurtarıp, güzel ahlak sahibi olur.

Akıllı olan insanın görevi, kendi kusurlarının farkına varıp, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin ve evliyaların ahlakı ile ahlaki anmaya çalışmaktır. Ahlakını güzelleştiren kimsenin, dünya ve ahiret hayatı rahat ve selametli olur.

Allah-u Zülcelal güzel ahlak sahibinin sevgisini, diğer insanların kalbine koyar. Kötü ahlak sahibi ise hem dünya hem de ahiret hayatmda huzursuz olur.

Bizim için en büyük çare; “Kendimize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin ahlakını, Sahabe-i Kiramın ve evliyaların ahlakını rehber olarak önümüze alıp, hayatımızı buna göre tayin ederek Allah-u Zülcelal’e yönelmektir. Çünkü Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede;

“Andolsun ki, ResuluIIah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab:21)buyurmuştur.

Netice olarak, buraya kadar anlatılanlardan kötü ahlakın, Allah-u Zülcelal’in rızasına giden cennet yolunun üzerinde bir engel olduğu; haya, güzel ahlak sahibi olma ve Peygamber Efendimiz ğlillallahu aleyhi vesellem ile Sahabe-i Kiram ve evliyaların ahlakına uymamnda cennet yolunun üzerinde büyük bir rehber olduğu anlaşıldı.

Bütün bunlara bakarak, insan daima güzel ahlak sahibi olmak için gayret etmelidir. Çünkü güzel ahlak sahibinin varacağı yer Çennet-i Âlâ’dır.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

ZENGİNLİĞİN AFETLERİ

İnsan, bir mala kavuşupta zengin olduğu zaman, bu zenginliğin, Allah-u Zülcelal’den geldiğini unutmamalıdır. Çünkü Allah-u ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla