Ana Sayfa / NEFS / GURURUN AFETLERİ

GURURUN AFETLERİ

aaa

Allah-u Zülcelal, gururun çirkinliğini beyan ederek ayet-i ke­rimede şöyle buyurmuştur: “Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah’ın affına güvendirerek şeytan sizi kandırmasın.” (Lokman; 33)

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şe­riflerinde; “Akıllı kimse, nefsini deneyip ölümden sonrası için çalışan, ahmak ise nefsinin arzularına uyup sonra da Allah’tan ümid eden kimsedir.” Buyurmuştur, cnimizi, ibniMace)

İnsanların bir çoğu, hatalı yolda oldukları halde, kendilerinin hayır üzere bulunduklarını zannederler. Halbuki asla gerçekleş­meyecek bir düşünce ve hayalin peşinden gitmek, yapmadığı şeyi umut etmek mağrurluktan başka bir şey değildir.

Gururun en kötüsü kafirlerin, asilerin ve fasıkların aldanışlan- dır. Allah-u Zülcelal kafirlerin gururuna işaret ederek, ayet-i keri­mede şöyle buyurmuştur: “Onlar ahireti dünya hayatma karşı­lık satmış kimselerdir. Onlarm azabları hafifletilmeyecek, ken­dilerine asla yardım edilmeyecektir.” (Bakara; 86) Bu aldanmanın tedavisi, iman etmektir.

Müslümanların asi olanlarının aldanışları ise; “Allah kerimdir. O’nun affı çoktur” gibi sözlere bel bağlayıp salih amelleri terk et­mek suretiyle aldanırlar. Bu durumda bulunan kimseler, Allah-u Zülcelal’in nimetlerinin bol, rahmetinin ve kereminin geniş oldu­ğunu düşünerek boş bir ümide kapılırlar.

Bu kimselerin aldanmalarının bir sebebi de atalarının durum­larına güvenmeleridir. Halbuki atalarının takvası ile kurtulacağını zannetmek, babasının yemek yemesi ile kendi karnının doyacağı­nı veya babasının hacca gitmesi ile kendisinin hacı olacağım zan­netmek gibidir.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla