Ana Sayfa / NEFS / GURUR EHLİ

GURUR EHLİ

a.aaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurur Ehlinin Birincisi İlim Ehlidir.

1- İlim öğrenmelerine rağmen, vücud ezalarını ıslah it* mayi va günahlardan muhafaza olmayı ihmal edip lllmlari 11« mağrur olmuşlardır. tlim tahibi olanlar; Ben alimim*’ dlyarak, Allah-u Zülcalal’in yanında makam sahibi olduklarını va Allah*u Zülcalal’in kendileri gibi olanlara azap etmeyeceğini zannederler.

Ancak basiret gözü ile bakmış olsalar, ilmin ancak helal ve hs* ramı bilmek, nefsi tanımak ve onu kötü sıfatlardan temizlemek ge­rektiğini bilirler. Kendisi ile amel edilmeyen ilmin hiçbir kıymeti yoktur. İlmi ile amel etmeyen kimseler hakkında Allah-u Zülcelal şöyle buyurmuştur; “Kendilerine tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların hali, sırtına kitap yüklenmiş merkebin hali gibidir.” (Cuma; t)

Bu ayet-i kerimeye bakarak, alim olan ve bu ilmi ile amel yap­mayan ve mağrur olan kimse için bundan daha büyük bir rezillik var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadls-i şeriflerinde; “Kıyamet gününde insanların en şiddetli azab olunanı, ilmi kendisine fayda vermeyen alimdirm buyur­muştur,

2* İlmi ile mağrur olanlardan bazıları da ilim öğrenip amel eden, zahiri taat ve ibadetleri yapıp günahlardan muhafaza ol­duğu halde, kibir, ucub, riya, hased, mevki ve makam sevgisi ve şöhret olmak ihtirasından kurtulamayanlardır. Bu kimseler dışla­rını süsledikleri halde, maneviyatlarına önem vermezler. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem; “Allah sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz. Allah sizin kalblerinize ba- kar” (Müslim I buyurmuştur. Böyle kimseler, kabirlere benzerler. Kabirlerin dışlan süslü ama içleri kokmuş cesetlerle doludur.

3- İlmi İle mağrur olanlardan bir kısmında, insanların arala­rındaki meseleleri çözecek ilim ile yetinenlerdir. Bununla birlikte zahiri ve manevi ilme önem vermezler. Dillerini gıybetten, mide­lerini haram yemekten muhafaza etmezler.

  • ilmi ile mağrur olan diğer grup da insanlara nasihat etmek, zikir yaptırmak, ihlas hakkında konuşmakla ve insanlara bu güzel sıfatları anlatmakla, bu sıfatların kendilerinde de bulunduğunu zannedenlerdir.

Halbuki bu gibi kimseler, şöhret olma hırslarından, hased- lerinden, dünya malı biriktirme arzularından dolayı, Allah-u Zülcelarin razı olacağı güzel sıfatlardan uzaktırlar. Ve insanların en çok aldananları bu sınıftır.

  • İlmi ile mağrur olanlardan bazıları da büyüklerin sözlerini ve onların dünyayı kötüleyen konuşmalarım ezberlemekle yeti­nenlerdir. Bunlar, büyüklerin sözlerini bildikleri zaman, kurtula­caklarını zannederler.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

NEMİME (LAF TAŞIMA – KOĞUCULUK)

Nemime; hoşa gitmeyen bir şeyi açıklamak, daha açık bir ifa­de ile sırrı açığa çıkarmak, açıklanması ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla