GÖZ

göz2

Allah-u Zülcelal’in insanlara vermiş olduğu çok büyük bir nimettir. Şayet göz, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerinin üzerinde kullanılırsa, cennet yolunun üzerinde sahibine rehber olur. Ama haram olan işlerde kullanılırsa, cennet yolunun üzerinde bir engel olur ve sahibini bu yoldan çıkarıp cehennemin yoluna sokar. Çünkü göz; Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerinin dışına çıkarsa, her türlü fitnenin ve afetin başı olur.

Allah-u Zülcelal’in insana göz vermesinin sebebi;

1- Allah’ın ayetlerine, insanm aklına durgunluk verecek olan acaip şeylere ve göklere bakmak suretiyle ibret alması;

2- Allah-u Zülcelal’in kendisini gördüğünü ve sözünü işittiğini bilmesi; dolayısıyladır. Yani; “Ben nasıl etrafımda olan şeyleri görüyorsam, Allah-u Zülcelal’de beni görüyor.” diyerek, Allah-u Zülcelal’in kudret ve azametini görüp ibret almak lazımdır.

Haram olan şeylere bakmak, dünyalık bakımdan kendisinden üstün olana bakıp imrenmek, din bakımından kendisinden aşağı olanlara bakıp, onlara karşı kibir ve ucuba düşmek, ve dünyanın süsüne ve zinetlerine bakmak gözün afetleridir ve cennet yolunun üzerinde insan için büyük bir engeldir.

 

 

Bunu biliyor muydunuz?

FERCİN AFETLERİ

  Fercin afeti öyle büyüktür ki, insanı hem dünyada hem de ahirette perişan eder. Fercinin ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla