Ana Sayfa / Hadisler / Giysi, Kılık-Kıyafet

Giysi, Kılık-Kıyafet

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir erkek başka bir erkeğin avretine bakmasın, kadın da kadının avretine. Bir erkek aynı örtü içinde başka bir erkeğe sokulmasın. Kadın da aynı örtünün içinde bir başka kadına sokulmasın.”

Müslim, Ebu Davud, Tirmizi.

Behz İbn-i Hakim (r.a)’dan rivayet edilmiştir: (Bir gün   Hz. Peygambere (s.a.v) sorarak) dedim ki, “Ey Allah’ın Resulü! Hangi avretimizi açıp hangi avretimizi örtelim?” “Zevcen ve sağ elinin sahip oldukları dışında herkese karşı avretini koru” cevabını verdi. Ben tekrar, “Ey Allah’ın Resulü! Erkekle olursa?” dedim. “Gücün yeterse avretini kimseye gösterme!” dedi. “Kişi tek başına olursa?” dedim. “Kendisine haya edilmeye Allah daha layıktır” dedi.

Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace .

İbn-i Ömer (r.a)’dan rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v) benim üzerimde kırmızıya boyanmış iki kaftan gördü ve: “Bu renkteki kaftanlar kafirlerin giyimidir, bir daha giyme giyme” buyurdu.

Müslim.

Hz. Ali (r.a)’dan rivayet edilmiştir: Resulullah (s.a.v) benim sarığımı sardı ve ucunu omzuma sarkıttı ve, “Muhakkak Cenab-ı Hakk hazretleri Bedir ve Huneyn gazalarında bana bu şekilde sarıklar giymiş meleklerle yardım yetiştirmiştir ve bu sarık Müslümanlarla müşrikleri birbirinden ayırır “ buyurdu.

Mevahibü Ledünniye

Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayet edilmiştir:  “Ya Resulullah! Sen iç donu giyer misin?” dedim. “Evet. Her zaman ve her yerde giyerim. Ben örtünmeye memur edildim. Ondan daha iyi örten bir şey görmedim.” buyurdular.

Mevahibü Ledünniye.

Resulullah (s.a.v)’in Yamalı bir elbisesi vardı, onu da giyerdi ve, “Ben bir kulum. Kulların giydiği elbiseler gibi giyerim” buyurdu.

Mevahibü Ledünniye

 

 

 

Ala ibn Abdirrahman babasından naklediyor: Ebu Said (r.a)’a izar hakkında sordum. Dedi ki: Tam bir bilene düştün! Resulullah (s.a.v) şöyle demişti: “Müminin izan bacağının yarısına kadar uzamalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de gururla (izarını) yerde sürürse kıyamet günü Allah ona rahmet nazarıyla bakmaz.”

Muvatta, Ebu Davud.

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kimse övücü, ukalalık taslayıcı bir elbise giymiş, gururla giderken yerin dibine geçti, kıyamete kadar da inip gitmededir.

                                                                                                                                               Mevahibü Ledünniye.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Elbisesini kibirlenerek sürükleyene Allah bakmaz (rahmet etmez).”

Buhari, Müslim, Ebu Davud.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Elbiselerden beyaz olanları giyin. Çünkü onlar en hayırlı giyeceklerinizdir. Ölülerinizi de beyazla kefenleyin.”

Tirmizi, Ebu Davud.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Mescitlerde olsun, kabirlerde olsun  Allah Teala hazretlerini ziyarette giydiğiniz en güzel elbise beyazdır.”

İbn Mace.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her kim dünyada halis ipek giyerse ahirette onu giyemez.”

Müslim.

Resulullah (s.a.v) insanın sol eliyle yemesini, bir tek ayakkabı ile yürümesini, bir tek kumaşı sımsıkı bürünmesini, bir tek beze sarınıp dizleri yukarı dikmek suretiyle kaba etleri üzerine fercini açarak oturmasını nehyetmiştir.

Müslim.

Resulullah (s.a.v) kolsuz, yensiz, yakasız kumaş parçasına kollar içeride kalacak şekilde dolanmayı yasaklamıştır.

Buhari.

 

Ebu’l Ahvas babasından naklen diyor ki: Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resullullah (s.a.v)’ın yanına gitmiştim. Bana: “Senin malın yok mu?” diye sordu. “Evet var” cevabıma, “Hangiçeşit maldan?” sorusunu yöneltti. “Her çeşit maldan Allah bana vermiştir (deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var)” demem üzerine, “Öyleyse, Allah Teala hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah’ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir” buyurdular.

Nesei.

“Resulullah (s.a.v) şu iki kıyafeti yasakladı; çok yüksek kıyafet ve çok düşük kıyafet.”

Rezin İbnu Muaviye.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem. Ne sarıya boyanmışı ne de (eteğinin ucuna, yakasına, yenine) ipekli geçirilmiş gömleği giymem. Bilesiniz, erkeğin sürünme maddesi kokuludur renksizdir. Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir kokusuzdur.”

Ebu Davud, Tirmizi.

 

Hz. Aişe (r.anha): Resulullah (s.a.v) misk ve amber gibi renksiz koku maddeleri sürünüldü ve derdi ki: “Sürünme maddelerinin en iyisi misktir.”

Tirmizi, Nesai, Ebu Davud.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için) kıymetli elbise giymeyi terk ederse, Allah kıyamet günü onu mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır.”

Tirmizi.

Resulullah (s.a.v) kadın elbiseni giyen erkeğe ve  erkek elbisesi giyen kadına lanet etti.

Ebu Davud.

Resulullah (s.a.v) bana, “Ey Ali, dizini çıkarma,  ne canlı ne ölü, başkasının dizine de bakma buyurdu.

Ebu Davud.

Hz. Aişe (r.anha)’dan rivayet edilmiştir: “Esma Bintu Ebi Bekr (r.anha), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah (s.a.v)’in huzuruna girmişti. Resulullah (s.a.v) ondan yönünü ters istikamete çevirdi ve; “Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi, ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görülmesi caiz değildir” dedi ve yüzü ve elini işaret etti.”

Ebu Davud.

Resulullah (s.a.v)’in gömleğinin kolu bileğe kadardı.

Ebu Davud, Tirmizi.

 

Resulullah (s.a.v) sarık sardığı zaman, sarığın bir ucunu iki omzu arasına sarkıtıldı.

Tirmizi.

Cabir bin Abdullah (r.a)’dan rivayet edilmiş Resulullah (s.a.v) bize geldi. Saçları birbirine karışmış birini görünce, “Bu adam saçını düzeltecek birşey bulamadı mı?” buyurdu. Üzerindeki elbiseleri kirli başka birisini görünce de, “Bu da elbisesini yıkayacak birşey mi bulamadı?” dedi.

Ebu Davud, Nesei.

 

Hz. Ali(r.a): Resulullah (s.a.v) yüzüğümü şu parmağa koymamı yasakladı ve eliyle orta ve ondan sonra gelen şahadet parmağına işaret etti, demiştir.

Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai.

Ebu Hureyre (r.a): Resulullah (s.a.v) kişinin ayakkabılarını ayakta giymesini yasakladı.

İbn Mace.

 

Bunu biliyor muydunuz?

İsraf

Her iştah duyduğunu yemen israftandır. İbn Mace KAYNAK: İbn Mace.

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla