Ana Sayfa / FETVALAR / TASAVVUF (sayfa 2)

TASAVVUF

TASAVVUF

Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir?

İnsanları irşad eden mürşid-i kamillerin bir takım alametleri vardır. Bir mürşid-i kamilde bulunması gereken vasıflar şunlardır: 1 -) Öncelikle ilmiyle amel eden âlim bir zat olmalıdır. 2- ) Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerinin, tasavvuf ve hakikat ilimlerinde derin bir bilgiye sahip olmalıdır. 3- ) İnsandaki manevi hastalıkların nasıl meydana geldiğini ...

Devamını oku »

Mürşid-i Kamil kimdir? Mürşid-i Kamil bulmak şart mıdır?

Kur’an-ı Kerim’de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı olup, insanları doğruya, hayra yönelten kimse olarak belirtilmiştir. Hakikatta insan iki yolun salikinden biridir; birisi Allah-u Zülcelal’in nimetlendirdiklerinin yolu (Fatiha; 7); diğeri, gazaba uğrayıp, dalâlete düşenlerin yoludur. (Fatiha; 7) İlk mürşid Hz. Peygamber sallallahu ...

Devamını oku »

Evliya-Veli ne demektir? Haklarında kötü konuşmanın vebali var mıdır?

Veli’nin çoğulu Evliya’dır. Evliya; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini yerine getirme de çok titiz davranan kimsedir. Allah-u Zülcelal bu kimseler hakkında ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki, Allah fın veli ...

Devamını oku »

Tasavvuf her insan için lüzumlu mudur?

Bilindiği gibi, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiyleri zahiri ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Bu yüzden insan da Allah-u Zülcelal’e karşı hem zahiri, hem de manevi olarak sorumludur. Zahiri sorumluluklar, vücudun dış âzâları ile yerine getirilme¬si gerekli olan namaz, oruç, zekat, hırsızlık yapmamak, içki içmemek gibi sorumluluklardır. Kalbin temizlenmesine yönelik ...

Devamını oku »

Tasavvufun gayesi nedir?

Tasavvuf, İslam dininin üzerine inşâ edildiği üç temel mefhumdan biri olan “İhsan”ı kendine gaye edinmiştir. O halde “İhsan”m ne olduğunu anladığımız zaman, tasavvufun özünü ve gayesini de daha iyi anlamış oluruz. İhsan mefhumunu, bizzat hadis-i şeriflerde görmekte ve açık bir şekilde izah edildiğine şahit olmaktayız. Hz. Ömer radıyallahu anh’in rivayet ...

Devamını oku »

Tasavvuf ne demektir?

  Tasavvuf ne demektir? Bilindiği gibi, İslam yolu dört bölümden ibarettir: 1- ) Fıkıh. 2- ) Kelam. 3- ) Ahlak. 4- ) Tasavvuf. Fıkıh: Helal ile haramı açıklayan bir ilimdir. Konusu: Namaz, zekat, oruç, hac, alış-veriş, nikah, talak gibi mükelleflerin fiil ve söz¬leridir. Kelam: Dini inançları ispatlayan, varid olan şüpheleri ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla