Ana Sayfa / FETVALAR / TASAVVUF

TASAVVUF

TASAVVUF

Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Şeyda Muhammed Konyevî rahmetullahi aleyhi, za­hir ilimleriyle tasavvuf yolunu kendisinde birleştirmiş bir mürşid-i kâmildir. Mürşidi Şeyda Muhammed Raşid rah­metullahi aleyhi gibi güler yüzlü, muhabbetli, müşfik bir Allah dostu ve tavizsiz bir Rabbani âlimdir. Tesirli sohbet­leri ve sohbetlerinden hazırlanan eserleriyle gönülleri ay­dınlatmaktadır. Hayab Seyda-i Muhammed el-Konyevî rahmetullahi aleyhi, miladi 1942 yılında, ...

Devamını oku »

Nakşibendi Yolunun Esasları

Nakşibendi yolu dört ana unsur üzerine bina edilmiştir: 1- Di­nin Hükümleri (Şeriat). 2- İhlas. 3- Muhabbet. 4- Teslimiyet. Dinin Hükümleri (Şeriat): Bid’at ve ruhsatlardan kaçınarak, farzlardan, mendup ve müs- tehaplara kadar, hepsinin Allah-u Zülcelâl’in rızasına göre yapıl­masıdır. Bu konuda Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurmuş­tur: “Bizim yolumuz azimet ve sahih olan ...

Devamını oku »

Tevbe Etmek

TEVBE Tevbe, lügatte ‘geri dönme’ manasına gelir. Diğer bir manası ise günahlardan pişman olmak ve bir daha günahlara dönmeme azmi olarak belirtilmiştir. Tevbe, Allah-u Zülcelâl’in kullarına açmış olduğu çok büyük bir merhamet kapısıdır. İnsanın pişmanlık duyarak samimi bir şe­kilde yaptığı bir tevbe kendisi için kurtuluştur. Allah-u Zülcelâl’e dönüş yapmak için ...

Devamını oku »

Mürşid-i Kamile İntisabın Gerekliliği

Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” (Tevbe; 119) Sadıklarla beraber olmakla, nefsin temizlenmesi ve güzel sı­fatlarla bezenmesi gerçekleşir. Bu sayede, takvada muvaffak ol­mak mümkündür. Bunu başarabilmek için de bir Mürşid-i Kâmil’e intisab etmek ve onların sohbetlerinde bulunmak şarttır. Çünkü sadıklarla beraberlik ...

Devamını oku »

Tasavvuf Nedir

Tasavvufu, yine kendi terimleriyle şöyle tarif edebiliriz. Ebedî saadete ulaşmak amacıyla, zâhirin ve batının tamir; ahlakın tasfi­ye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, mânevi bir ilimdir. Tasavvufun genel tanımı ise şudur: İslam dininin getirdiği hü­kümlerin, müslüman kimseler tarafından, zahirî ve bâtmî yönle­riyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üze­re tatbik ...

Devamını oku »

Kadınlardan bey’at alma, erkeklerde olduğu gibi musafaha ile mi, yoksa sadece karşılıklı sözleşme ile mi yapılır?

Kadınlarla bey’at sadece sözleşme ile icra edilir. Hz. Peygam¬ber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke’nin fethi günü kadınların bey’atını nasıl kabul ettiği konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle nakletmiştir: ftResuliillalı sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan, sözlü olarak bey ‘at alıyordu. Helali olan kadınlar hariç; Resulüllah sal¬lallahu aleyhi ve ...

Devamını oku »

Sülük etmek isteyen kimse, mürşide el verip tevbe etmek suretiyle bey ‘at eder. Bunun dinde yeri var mıdır?

Sülük etmek isteyen kimsenin mürşidine el vermek ve huzurunda tevbe etmek suretiyle kendisiyle bey’at etmenin İslam’da yeri vardır. Nitekim daha önce de beyan ettiğimiz gibi, zira erkekli kadınlı sahabelerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bey’at etmişlerdir. Salikte mürşidinin huzurunda o güne kadar işlemiş olduğu günahlardan tevbe ederek pişmanlık duyduğuna ve ...

Devamını oku »

Kaç çeşit Bey’at vardır?

Bey’atın birkaç şekli vardır. Bunları kısaca açıklamaya çalışalım. 1. Allah-u Zülcelal’in Kulları île Bey’atı: Allah-u Zülcelal’in kullarından almış olduğu bey’at, ahd-i misakta yapılan bey’attır. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede bunu beyan ederek şöyle buyurmuştur: “Ve hatırla ki, Rabbin Ademoğullarının bellerinden zürriyetlerini (çıkarıp muhatap) aldı ve onları kendi nefisleri üzerine şahid tuttu! ...

Devamını oku »

Bey’at ne demektir?

Bey’at, söz vermek, bağlanmak manasına gelir. Tasavvufta bey’at etmek; bir kişinin ilmiyle amel eden bir alime sadık ve bağlı kalacağına, haramlardan kaçıp helal ve hayırlara sarılacağına, günahlardan tevbe edip, bir daha yapmayacağına dair söz vermesi ve buna Allah-u Zülcelal’i, Resulünü ve mürşid-i kamili şahit tutmasıdır. Maalesef günümüzde bazı kesimler, bey’atm ...

Devamını oku »

Keşif ve keramet nedir?

Keramet, Allah-u Zülcelal’in veli kullarında görülen olağanüstü ilahi bir bağıştır. Yukarda da belirttiğimiz gibi veli; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini yerine getirme de çok titiz davranan kimsedir. Böyle olan insanlarda Allah-u ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla