Ana Sayfa / FETVALAR (sayfa 2)

FETVALAR

ASRIMIZ MESELELERİNE FETVALAR

Ekim, 2015

 • 8 Ekim

  Doğum kontrolü (gebeliği önleme) caiz midir?

  Cinsi temas esnasında, erkeğin geri çekilerek meninin dışarı akıtılmasına “Azl” denir. Azl, islamın ortaya çıktığı dönemlerde gebeliği önleme usulerinden idi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu konu da izin verdiği rivayet edilmiştir. Nitekim, Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: “Kur’an-ı Kerim nazil olurken biz azl ederdik bu durum Hz. Peygamber ...

 • 8 Ekim

  Hayızlı bir kadının teri ve artığı temiz midir?

  Hayızlı bir kadının teri, yediğinin artığı temizdir. Onun yemek pişirmesi, hamur yoğurması ve benzeri işleri de mekruh değildir. Nitekim Hz. Aişe radıyallahu anha’nın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ay başı olduğum halde su içer, onu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e uzatır, o da ağzımı koyduğum yere ağzını koyarak içerdiî Ay ...

 • 8 Ekim

  Nakşibendi Yolunun Esasları

  Nakşibendi yolu dört ana unsur üzerine bina edilmiştir: 1- Di­nin Hükümleri (Şeriat). 2- İhlas. 3- Muhabbet. 4- Teslimiyet. Dinin Hükümleri (Şeriat): Bid’at ve ruhsatlardan kaçınarak, farzlardan, mendup ve müs- tehaplara kadar, hepsinin Allah-u Zülcelâl’in rızasına göre yapıl­masıdır. Bu konuda Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyurmuş­tur: “Bizim yolumuz azimet ve sahih olan ...

 • 8 Ekim

  Tevbe Etmek

  TEVBE Tevbe, lügatte ‘geri dönme’ manasına gelir. Diğer bir manası ise günahlardan pişman olmak ve bir daha günahlara dönmeme azmi olarak belirtilmiştir. Tevbe, Allah-u Zülcelâl’in kullarına açmış olduğu çok büyük bir merhamet kapısıdır. İnsanın pişmanlık duyarak samimi bir şe­kilde yaptığı bir tevbe kendisi için kurtuluştur. Allah-u Zülcelâl’e dönüş yapmak için ...

 • 8 Ekim

  Adet günlerinde adet sancısını kesmek için ilaç kullanmanın bir sakıncası var mıdır?

  Adet günlerinde adet sancısını kesmek için zarar vermeyen ilaçları kullanmanın bir sakıncası yoktur.

 • 8 Ekim

  Mürşid-i Kamile İntisabın Gerekliliği

  Allah-u Zülcelâl ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” (Tevbe; 119) Sadıklarla beraber olmakla, nefsin temizlenmesi ve güzel sı­fatlarla bezenmesi gerçekleşir. Bu sayede, takvada muvaffak ol­mak mümkündür. Bunu başarabilmek için de bir Mürşid-i Kâmil’e intisab etmek ve onların sohbetlerinde bulunmak şarttır. Çünkü sadıklarla beraberlik ...

 • 8 Ekim

  Bir kadın ile kayınpederi tek başlarına bir odada kalabilirler mi?

  Gelin kayınpederine ebediyyen haram olduğu için başbaşa kalmalarında haramlık yoktur. Ancak başkası yokken bir odada beraber ikamet etmeleri, yatmaları haram olduğundan değil, fitneye sebeb olabileceğinden dolayı uygun görülmemiştir. Bir kadının kayınpederinin, bir kaynananın da damadının yanında başı açık da oturabilir. Çünkü bunlar birbirlerine ebediyyen haramdırlar. Ancak başı kapatıp fitneye sebep ...

 • 8 Ekim

  Tasavvuf Nedir

  Tasavvufu, yine kendi terimleriyle şöyle tarif edebiliriz. Ebedî saadete ulaşmak amacıyla, zâhirin ve batının tamir; ahlakın tasfi­ye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, mânevi bir ilimdir. Tasavvufun genel tanımı ise şudur: İslam dininin getirdiği hü­kümlerin, müslüman kimseler tarafından, zahirî ve bâtmî yönle­riyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üze­re tatbik ...

 • 8 Ekim

  Bir kadının kocası kumar gibi yollarla para kazanıp bu şekilde geçimini sağlarsa, kadın için böyle meşru olmayan bir kazançtan nafaka alması caiz midir?

    Gayr-i meşru bir yoldan kazanılan mal haramdır. Onun için zevcesi helal bir mal varsa geçimini kendi malından sağlaması gerekir. Böyle olunca haram malı yemesi caiz değildir. Helal bir malı yoksa çaresiz kaldığı için haram olan maldan yemesinde bir beis yok­tur. Yalnız kocası tarafından kendisine verilen nafaka çalınmış veya gasp ...

 • 8 Ekim

  Kur ‘an öğretmeni olan bir kadının adet hali geldiği zaman ne yapması lazımdır?

  Kur’an-ı Kerim öğreticiliği yapan bir kadının adet hali geldiği .zaman Kur’an-ı Kerim’e dokunrmadan harf harf, kelime kelime, hece hece öğrencilerine Kur’an-ı Kerim’i öğretmesi caiz görülmüştür. Aksi takdir de baştan başa bir ayet-i okuması haramdır. Yalnız Maliki mezhebine göre, adet halinde olan bayan Öğretici ve bayan öğrenciler için zarurete binaen caizdir.

Araç çubuğuna atla