Ana Sayfa / FETVALAR (sayfa 10)

FETVALAR

ASRIMIZ MESELELERİNE FETVALAR

Ekim, 2015

 • 1 Ekim

  Lukata (buluntu mal) ne demektir? Lukata ile ilgili hükümler nelerdir?

  Lukata; sahibi bilinmeyen, yerde bulunan mal demektir. Para, giyim eşyası, el aletleri, süs eşyası, altın, mücevherat, gıda maddesi ve canlı hayvan bu cümledendir. Hanefi ve Şafii mezhebine göre, rastlanılan bir yitiği bulun­duğu yerden almanın hükümleri farklıdır. Rastlanılan bir yitiği almayıp terkettiği takdirde de alınıp korunacağı biliniyorsa, onu alıp korumak mübahtır. ...

 • 1 Ekim

  Camii de yatmak caiz midir?

  İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehl-i sııffe camide yatıp kalkmışlardır. Camii de yatmakta bir mahzur bulunmadığını söyleyen İbn-i Hacer bununla ilgili olarak şöyle demiştir: n Camii de yatmakta bir mahzur yoktur. Bu h us usta yolcu ile yolcu olmayan ...

 • 1 Ekim

  Fasık bir kimse hasta olduğu zaman, onu ziyaret etmek caiz midir?

  Fasık olan kimse hasta olduğu zaman onun ziyaret edilip edilmemesi hakkında alimler ihtilaf etmişlerdir. Esas olan kavle göre, I ziyaret edilmelidir, çünkü müslümandır. Hastayı ziyaret etmek ise, müslümanların haklarındandır.

 • 1 Ekim

  Hangi hallerde yalan söylemek caizdir?

  Yalan söylemek aklen ve naklen haramdır. Hz. Peygamber sal- lallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde şöyle buyurmuştur: “Doğru olun, doğruluk iyiliğe, iyilik ise, Cennete çeker. Yalandan sakının, yalan fücura, fücur ise Cehenneme götürür.” (Buhari) “Münafıklık alametinden biri de yalan söylemektir. ” (Buhari)’ “Şu üç şeyden biri kimde bulunursa, o ...

 • 1 Ekim

  Dinimizde musafaha yapmanın ve el öpmenin hükmü nedir?

  Zati Musafaha sünnettir. İki müslüman birbirleri ile karşı­laştıkları zaman, birbirlerinin elini tutup, hal ve hatır sormaları, salat-ü selam okumaları bir sevgi ve dostluk alametidir. Nitekim Hz. Ömer radıyallahu anh’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İki müslüman karşılaştıklarında biri diğerine selam ve­rince Allah ...

 • 1 Ekim

  Alimlerin ve Salih kimselerin huzurunda ayağa kalkmak caiz midir?

    Muhammed Şerbini şöyle buyurmuştur: “İlim ehline ve salih kimselere ayağa kalkmak, riya ve dünya menfaati olmadığı sürece sünnettir. Bu konu hakkında sahih hadis-i şerifler vardır.” (Muğni’l-Muhtaç; 3/135) İmam Nevevi de, alim ve salih kimselerin huzurunda ayağa kalkmanın caiz olduğunu söylemiştir. Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır: “Hz. Peygamber sallallahu ...

 • 1 Ekim

  Estetik ameliyat yaptırmanın hükmü nedir?

  Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştuy: “Allah şeytanı rahmetinden kovdu. O da; senin kullarından belli bir pay edinecek ve onları saptıracağım. Kuruntulara boğa­cağım, onlara emredeceğim ve onlarda davarlarının kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah ‘m yarattığını bozacaklar. Allah ‘ı bırakıp şeytanı dost edinenler apaçık kayba uğramıştır.” (Nisa; 119) Hz. Peygamber ...

 • 1 Ekim

  Avukat tutmak caiz midir?

  Bir kimse kendisini müdafaa etmekten aciz ve bilgisi de az ise, avukat tutmasında bir sakınca yoktur. Çünkü bu gibi konularda vekalet vermek bir ihtiyaçtır. Zira kişi kendi haklarını müdafaayı güzelce beceremeyebilir yahut da davayı bizzat kendisi yürütmeyi istemeyebilir. Bu durum karşısında avukatın ücret alması da helaldir. Ancak haksız bir dava ...

 • 1 Ekim

  Kaç türlü yemin vardır. Yemin keffareti ne demektir?

  Üç türlü yemin vardır: Lağv yemini: Hanefi ve Şafii mezhebine göre, bir kimse yemin etmeyi kasd etmediği halde, ağzı yemin kaçırır veya bir şey için yemin etmek isterken başka bir şey ağzına gelirse, yemini sahih değildir ve bundan sorumlu değildir. Böyle bir yeminden dolayı keffaret gerekmez. Kasdi olarak yapılmadığı için ...

 • 1 Ekim

  Sol el ile yemek yenilmesi caiz midir?

  Hanefi ve Şafii mezhebine göre, sol el ile yemek yenilmesi mekruhtur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’de bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin. Sağ eliyle alsın ve sağ eliyle versin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir ve ...

Araç çubuğuna atla