Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER (sayfa 4)

ÇEŞİTLİ MESELELER

ÇEŞİTLİ MESELELER

Mevlid’in dini hükmü nedir?

Mevlide bazı alimler caiz olmayan bir bid’attir demişler, bazı alimler ise caiz olduğunu söylemişlerdir. Caiz olduğunu söyleyen alimler daha çoktur. Mevlid bize göre de bid’at-i hasene olup caiz ve meşrudur. Çünkü mevlid hakkında bir çok delil mevcuttur. Müslüman kardeş­lerimizi toplayıp mevlid-i şerif okutmak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in üzerine ...

Devamını oku »

Hacamat ne demektir? Hacamat yaptırmanın hükmü nedir?

Hacamat; İki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla bardak, şişe veya boynuzla kan aldırmak demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sağlıkla ilgili tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerindendir. Hacamat, sebebi belli bir hastalığın tedavisi olmaktan ziyade kan fazlalığının vücutta meydana getirdiği rahatsızlıkları gidermek ...

Devamını oku »

Bir doktor; ameliyatı gereken bir h ustayı ameliyat eder ve sonunda hasta ölürse, doktor dinen sorumlu mudur?

Doktor ameliyat için ehil olur, ameliyata itina gösterirse ameliyat edilen adam vefat etse de sorumlu değildir. Çünkü doktor ehil olmakla beraber cinayet işlememiş ve itina göstermiştir. Kendisi için beyan edilen ücrete de müstehak ölür. Ama mahir olmadığı halde ameliyata kalkışırsa mesul olur, diyeti de vermeye mecburdur.

Devamını oku »

İslami bir elbise şekli var mıdır?

İslami bir elbise şekli teklif edilemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli bir elbise modeli üzerinde dur­mamıştır. Elbisenin kumaşı ve modeli önemli değildir. Ancak bazı elbiselerin giyilmesi o elbisedeki özellikler dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmıştır. Bu özellikler: Kafirlerin özel elbiseleri: Müslim ve Nesai’nin, İbn-i Amr’- ...

Devamını oku »

Kurşun dökmenin dini hükmü nedir?

Kurşun dökmek herşeyden evvel bid’attır. Bid’at, Resulullah sallallahu aİeyhi ve sellem’den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya âdetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır. Allah’ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir hutbesinin sonunda şu sözleri söylemişlerdir: “Sözün en hayırlısı Allah Un kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed’in yoludur. işlerin ...

Devamını oku »

Çarşamba günü banyo yapılmaz gibi söylentiler var. Bunların aslı var mıdır?

Dinimiz her gerektiğinde temizliği emreder. Banyo yapma işine gelince, gerekli olduktan sonra en kısa zamanda yapmak gerekir. Diyelim ki, çarşamba sabahı kendisine gusül gereken bir adam banyo yapmayıp o günkü namazlarını kazaya mı bırakacaktır? Görüldüğü gibi bu, İslam’ın ruhuna hiç uymayan bir davranıştır. Bu tür hurafelerden kaçınmak gerekir.

Devamını oku »

Bir erkeğin başka bir erkekle öpüşmesi veya kucaklaşması ve bir kadının başka bir kadınla öpüşmesi caiz midir?

İmam-ı Azama göre, bir erkek diğer bir erkeği, gömleksiz peştemalla öpmesi yahud kucaklaması mekruhtur. Ebu Yusuf a göre mekruh değildir. Şeyh Mensur-i Maturidi: “Şehvetyoluyla yapılan kucaklaş­ma mekruhtur, teberriikyolu ile kucaklaşma caizdir.” demiştir. Ebu’l-Leys’de öpmeyi beş kısma ayırarak şöyle demiştir:  Merhamet yolu ile öpmek; babanın ve annenin çocuklarını öpmesi gibi.  Mü’minlerin ...

Devamını oku »

Rüya ile amel edilir mi?

Salih, şeytani ve insanın içinde bulunduğu halle alakalı rüya olmak üzere üç çeşit rüya vardır. Salih rüya, vuku bulacak şeyleri vuku bulmasından önce fıtrî yetenek ile idrak etmekten ibarettir. Nitekim Hz. Peygamber sallal- lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sadık rüyalar nübüvvetin kırk altı parçasından bindir.” (Buhari) Hadis-i şerifte buyrulduğu gibi ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla