Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER (sayfa 2)

ÇEŞİTLİ MESELELER

ÇEŞİTLİ MESELELER

Sihir ve büyü ne demektir?

Sihir, sebebi gizli ve ince olan şey demektir. Tükçede buna büyü deniliyor. Bunu sanat haline getirene de sihirbaz denir. Sihrin değişik yollan ve pek çok çeşitleri vardır. Sihri helal olduğuna inanarak yapmak küfürdür. İslam dini sihri yasaklamıştır. Sihirbazların kötü ruhlu insanlar olduklannı, I dünyada da, ahirette de perişan olacaklarını bildirmiştir. ...

Devamını oku »

Telefonla vekalet vermek, telefonla boşamak muteber midir?

Telefonla yapılan gerek vekalet vermek, gerek boşamak ve gerekse diğer sözlü hukûkî tasarruflar mûteberdir. Bir telefon konuş­ması içinde icab-kabul yapılınca akit kurulmuş olur, taraflar biraraya gelerek akit yapmış gibi hukûkî sonuç elde ederler. Boşama da böyledir; telefonda eşine karşı veya bir başkasına eşini boşadığını ifade eden kimse eşini boşamış olur.

Devamını oku »

Birden fazla yemin kefareti olan kimse ne yap­malıdır ?

Şafii mezhebine göre, yemin birkaç tane olunca, keffaretler de ona göre olur.Bu konuda Hanefi mezhebinde iki görüş vardır. Birinci görüş; yemin birkaç tane olunca, keffaretler de ona göre olur. Yeminlerin yapıldığı yer değişmese de yine hüküm böyledir. Buna göre, bir kimse şöyle yapacağına veya yapmayacağına dair yemin ederse boz­duğu bu ...

Devamını oku »

Özel günleri kutlamak caiz midir?

Mesela; doğum günü tertip etmekte, anneler günü, babalar günü, evlilik yıldönümü gibi günleri kutlayıp hediye vermekte mahzur var mıdır? Dinimizde yaş günü, anneler-babalar günü kutlaması diye bir uygulama yoktur. Ancak bunları kutlamak ibadet değil birer adettir. Bu adetlerin hıristiyanlardan gelmiş olduğu söylense bile, ibadet olmadığı için müslümanların, doğum günü, evlilik ...

Devamını oku »

Avrupa’da işçi olabilmek için, müslüman olmadığını söyleyen bir müslüman dinden çıkar mı?

  Bir zaruret olmadıkça küfrü yani dinden çıkmayı gerektiren- ifadelerin telaffuzu halinde dinden çıkılmış olur. Bu şekilde dinden çıkan kişinin, dini hükümlere göre, eşiyle aralarındaki nikah bağı da kopar. Ancak, zorlanarak küfrü gerektiren sözleri söylemek zorunda kalan kişiler, bu hükmün dışındadırlar. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Kalbi iman ile dolu ...

Devamını oku »

Bazı isimleri kısaltarak söylemek doğru mudur?

Mesela Muhammed ismine Memo, Abdullah ismine Apo deniliyor. Böyle söylemenin bir sakıncası var mıdır? Allah-u Zülcelal’e karşı en sevimli isimler, Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Ahmed ve İbrahim’dir. Bu gibi mübarek bilinen isimleri alay etmek şeklinde telaffuz etmek, mesela: Abdur­rahman ismine Rahmo, Abdullah ismine Apo, Muhammed ismine Memo gibi değişik şekillerde söylemek ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla