Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER (sayfa 10)

ÇEŞİTLİ MESELELER

ÇEŞİTLİ MESELELER

Köpek ulumasının ve baykuş ötmesinin uğursuz­luk olduğunu söyleyenler vardır. Bu doğru mudur?

Ebu Hureyre, Enes bin Malik ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Eşya da uğursuzluk yok­tun ” (Buhari, Müslim) buyurarak bu zararlı ve batıl anlayışın islamda bulunmadığını ifade etmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. ...

Devamını oku »

Altın ve gümüş kap kullanmak caiz midir?

Altın ve gümüşten kap ve kaşık gibi eşyaları kullanmak itti­fakla haramdır. (el-Fıkhu ’l-tslami ve Edilletuhu; 3/544) Ümmü seleme radıyallahu anha’dan rivayet edilen bir hadisti şerifle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; ® “Gümüş kaptan su içen, karnına ancak cehennem ateşi doldurur. ” (Buhari, Muslini) Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ...

Devamını oku »

Sakal bırakmak için zevceden veya anne-babadan izin alınmasının gerekli olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?

Bu sözlerin aslı yoktur. İslam dininde anne-baba hakkı büyük­tür. Zevceyi hoşnut etmekte mühimdir. Fakat Allah ve Resulünün hakkı hepsinden daha büyüktür. Sakalı bırakmak Allah-u Zülcelal’in ve Resulünün hakkıdır. Müslüman bir erkek zevcesini islami konularda aydınlatmak, şuurlandırmakla mükelleftir. Bir kimse sakalını salarken zevcesinden müsaade alma durumunda değildir. Zevcesi razı olmasa da ...

Devamını oku »

Sakalın uzayan kısımlarından ne kadar almak gerekir veya hiç almamak mı gerekir?

Sakalın uzayan kısımları hakkında ihtilaf vardır. Ulemadan bazılarına göre; kısaltılması icap eden sakalın haddi, uzunluğuna bir tutamdan fazla olmak, genişliğine de etrafa dağılarak çirkin bir man­zara arzetmesidir. Rivayet olunmuştur ki; İbn-i Ömer radıy allahu anh her ne zaman hac ve umre ederse (başını traş ettirirken) sakalını eliyle tutardı bundan arta ...

Devamını oku »

Başkalarının sakalını kazımak haram mıdır?

Müslüman bir kimsenin kendi sakalını kazıması haram olduğu gibi başkalarının sakalını kazıması da haramdır. Çünkü İslam fıkhın­da şöyle bir kaide vardır; harama vesile olmakta haramdır. Buna göre müslüman bir kimse başkalarının sakalını kazımamaya dikkat etmelidir. Ancak saç tıraşını yapabilir. Bir kimse bir başkasını sakalını tıraş ederse, yukarıda da belirttiğimiz üç ...

Devamını oku »

Sakal ve bıyığı tıraş etmenin ve bırakmanın hük­mü nedir?

Sakal Peygamberlerin sünnetidir. Yani Allah-u Zülcelal tarafından gönderilen bütün nebi ve resuller sakallı idiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den mervi müteaddid sahih hadislerde sakalların tabi haller üzere uzatılması emredilmektedir. Bu hususta rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: Abdullah İbn-i Ömer radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ...

Devamını oku »

Emr-i bi’l-Maruf ve Nehy-i Ani’l-Münker yapan kimselerde ne gibi sıfatlar bulunmalıdır?

Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker yapan kimselerde bir takım sıfatlar bulunmalıdır. Bu sıfatlar şunlardır: İlim: Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i anil münker yapan kimse­nin, uyarı da bulunduğu hususta, aşırıya gitmemek için Allah-u Zülcelal’in emir ve nehylerini bilmesi lazımdır. Çünkü insan cahil olduğu zaman, iyilik yapayım derken kötülük yapabilir. Onun için insan ...

Devamını oku »

Emr-‘ı bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker ne demektir? Nasıl olmalıdır?

Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; “Siz (in içiniz) den öyle bir cemaat bulunmalıdır ki, (onlar herkesi) hayra davet etsinler. (İnsanlara) iyiliği emretsinler. (Halkı) kötülükten vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte onlar murada erenlerin ta kendileridir.” (Al-i İmran; 104) Allah-u Zülcelal bu ayet-i kerimede, müslümanlar içinde onları hayra davet edecek, kendilerine emr-i ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla