Ana Sayfa / FETVALAR / AKAİD

AKAİD

AKAİD İLE İLGİLİ FETVALAR

İnanç sahasındaki fırkalar kaç kısımdır?

İnanç sahasındaki fırkalar; Ehl-i Sünnet, Mu’tezile, Şia, Hariciye, Neccariye, Müşebbihe, Mercie ve Cebriye olmak üzere sekiz sınıfa ayrılmışlardır. Ehl-i Sünnet: Yukarda da beyan edildiği gibi, Ehl-i Sünnet, Kur’an-ı Kerim ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine sımsıkı sarılıp, doğru yoldan sapmayan kimse­lerdir. Bu kimselerin inanç yönünden ne ifradı ne ...

Devamını oku »

Ehli-iSünnet Vel-Cemaat nedir?

Ehli-iSünnet Vel-Cemaat nedir? Ehl-i Sünnet, Kur’an-ı Kerim ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine sımsıkı sarılıp, doğru yoldan sapmayan kimselerdir. Bu kimselerin inanç yönünden ne ifradı ne de tefridi vardır. Ehl-i Sünnetin inançları özetle şöyledir: Allah-u Zülcelal bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Hiçbir eksiği yoktur. Her şeyin yaratıcısı O’dur. Zatında ...

Devamını oku »

“Şu işi yarattım ” ya da ” Yaratacağım ” demek caiz midir?

Bazı kardeşlerimiz manasını bilmeden: “Şu işi yarattım!” veya “Yaratacağım!” gibi kelimeler kullanmaktadırlar. Halbuki Ehl-i Sünnet vel-Cemaate göre, kula (Hâlık) yaratıcı kelimelerini isnad etmek câiz değildir. Çünkü (Hâlık) yani yaratan Allah-u Zülcelal’dir. Her şeyin yaratıcısı O’dur. Yaratmakta Allah-u Zülcelal’in bir sıfatıdır. Onun için bunu başkasına isnad etmek câiz değildir.  

Devamını oku »

Ölümle tehdit edilip inkara, küfre zorlanan kimse, mecbur kaldığı için küfrü gerektiren sözü söylese kafir olur mu?

Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlananlar müstesna! Kim Allah ‘a küfrederse, onlar için şiddetli bir azap vardır. Lâkin küfre karşı bağrını açanlar üzerine Allah tarafından bir gazap ve kendileri için büyük bir azap vardır.” (Nahl; 106) Ayet-i kerimede de belirtildiği gibi, ...

Devamını oku »

Bir kimse bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söylese kafir olur mu?

Bir kimse bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söylese kafir olur mu? Bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söyleyen kimsenin kâfir olup olmayacağı hakkında ihtilaf vardır. Ulemâların çoğunluğuna göre bilmemek bir mazeret değildir. Bilerek ya da bilmeyerekte olsa küfür kelimesi söylemek küfürdür. Bazı ulemâlara göre ise, küfrü gerektiren sözün muhtevâsına inanmayan kimse, böyle ...

Devamını oku »

Küfür ne demektir? Kaç çeşit küfür vardır?

  Küfür, lugatta örtmek demektir. Istılahta ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah-u Zülcelal katından getirdiği kat-i olarak bilinen şeylerden birini inkar etmektir. Dört çeşit küfür vardır, bunlar: 1) Küfr-i İnkari: Allah-u Zülcelal’i tanımayıp onu asla kabul etmemektir. Allah-u Zülcelal’in varlığını inkar eden kafirler gibi… 2) Küfr-i Cuhudi: Kalple ...

Devamını oku »

Allah-u Zülcelal’in Subuti sıfatları kaç tanedir?

Allah-u Zülcelal’in Subûti sıfatları sekiz tanedir: Hayat: Allah-u Zülcelal’in diri olmasıdır. Allah-u Zülcelal’in bütün sıfatları ezelde vardır. Yaratıkların sıfatları böyle değildir. Allah-u Zülcelal’in hayatı vardır, fakat bizim hayatımız gibi değildir. Hayat sıfatının zıddı olan ölmek, Allah-u Zülcelal hakkında mümkün değildir. İlim: Olmuş ve olacak bütün her şeyi bilmesidir. Allah-u Zülcelal’in ...

Devamını oku »

Allah-u Zülcelal’in Selbi sıfatları kaç tanedir?

Allah-u Zülcelal’in Selbî sıfatları altı tanedir. Vücûd: Var olmak demektir. Varlığı kendisindendir. Her şeyin varlığı O’nun sayesindedir. O, olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Gerek bizim, gerekse her hangi bir şeyin varlığı, Allah’ın varlığına bir şahiddir. Kıdem: Ezeli, yani başlangıcı olmamasıdır. Evveli olmayana kadim, sonradan olana hadis denir. Allah, kıdem sıfatı ile ...

Devamını oku »

İMAN NEDİR? İCMÂLİ İMAN – TAFSİLİ İMAN

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e imanın ne olduğu sorulunca şu şekilde cevap vermiştir: İman; Allah tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in Onun kulu ve Resulü olduğuna, Allah ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve ...

Devamını oku »
Araç çubuğuna atla