Ana Sayfa / FETVALAR

FETVALAR

ASRIMIZ MESELELERİNE FETVALAR

Ağustos, 2016

 • 15 Ağustos

  Haşhaş kullanmak caiz midir?

  Bize anlatıldığına göre erkek ve dişi olmak üzere iki çeşit haşhaş vardır. Erkek haşhaşta şarabın haram olmasını gerektiren sarhoş edici özellik mevcuttur. Onu kullanan sarhoş olur, kuvveti azalır, onu kullananların akıllarının zayıfladığı söylenmiştir. Erkek haşhaş: haram edilmiş bir necistir. Sarhoş yapan miktarı ile yapmayan miktarı arasında fark yoktur. O tıpkı ...

 • 15 Ağustos

  Nebiz Nedir?

  Nebiz; biraz, kaynatılmış hurma suyudur. Tatlı oluşu sarhoşluk vermediği için içilmesinde bir sakınca yoktur. Sarhoşluk veriyorsa haramdır. (İbn-i Abidin; 5/291) Kaynak: Seyda Muhammed Konyevî  – Asrımız Meselelerine Fetvalar

 • 15 Ağustos

  Saç boyamak caiz midir?

  Erkeklerin saçlarını, sakallarını ve bıyıklarını siyaha boya­maları, kadınların da saçlarını siyaha boyamaları haramdır. Ağarmış kıl lan çekmek mekruhtur. Ağarmış saç ve sakalı sarı veya kırmızıya boyamak müstehaptır. Çünkü bu yahudi ve hıristiyanlara muhalefet­tir. Nitekim Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: “Mekkenin fethi günü Ebu Kuhafe Resulullah’ın huzurunu getirildi. Onun ...

Ekim, 2015

 • 8 Ekim

  Camii de yatmak caiz midir?

  İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehl-i sııffe camide yatıp kalkmışlardır. Camii de yatmakta bir mahzur bulunmadığını söyleyen İbn-i Hacer bununla ilgili olarak şöyle demiştir: Camii de yatmakta bir mahzur yoktur. Bu h us usta yolcu ile yolcu olmayan arasında ...

 • 8 Ekim

  Saç tıraşında ölçü nedir?

  Saç tıraşında ölçü nedir? Saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmak, bazı alimlere göre tenzihen mekruh bazı alimlere göre tahrimen mekruhtur. Berberin bunu yapması da tenzihen veya tahrimen mekruh olur. Hep­sini aynı seviye de bırakmak sünnettir. Nitekim îbn-i Ömer radıyallahu anlı şöyle buyurmuştur: “Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir ...

 • 8 Ekim

  Bir kadın, kocasının izni olmadan onun malından sadaka veya hediye verebilir mi?

    Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve şelletn bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Kadın kocasının evinden bir şey tasadduk ederse (sadaka verirse) kendisine bir ecir, bir o kadar da kocası ve bir o kadar da hizmetçi alır ve hiç biri diğerinin sevabından bir şey eksiltmez. Koca bu sevabı o şeyi kazandığı ...

 • 8 Ekim

  Kadınların mescidli eve cünüp veya hayzlı iken girmeleri caiz midir?

  Bazı kadınlar evlerinin bir köşesini mescit olarak hazırlamakta, namazlarını burada eda etmektedirler. Ayrıca bura­da itikaf yapmaktadırlar. Evlerde böyle mescid haline getirilen köşeler, kılınan nama/m1‘ ve itikafın sevabı bakımından mescittirler. Fakat abdestsİz ya da hayz gibi muayyen hallerde girme bakımından mescid değildirler. Çünkü bu yerin bu bakımdan da mescid olabilmesi için, ...

 • 8 Ekim

  Bir kadının yüzü veya vücudundan her hangi bir yeri aynadan görünse ona bakmak caiz midir?

    Dinimizde, aynaya akseden kadının yüzü veya vücudunun başka bir tarafına bakmaz caizdir. Çünkü o hakiki olmayıp bir ha­yaldir. Ancak fitneye vesile olduğu takdirde hayali de olsa haramdır (f’etava el-Kiibra; 4/95)

 • 8 Ekim

  Seyda Muhammed Konyevi Hz.

  Şeyda Muhammed Konyevî rahmetullahi aleyhi, za­hir ilimleriyle tasavvuf yolunu kendisinde birleştirmiş bir mürşid-i kâmildir. Mürşidi Şeyda Muhammed Raşid rah­metullahi aleyhi gibi güler yüzlü, muhabbetli, müşfik bir Allah dostu ve tavizsiz bir Rabbani âlimdir. Tesirli sohbet­leri ve sohbetlerinden hazırlanan eserleriyle gönülleri ay­dınlatmaktadır. Hayab Seyda-i Muhammed el-Konyevî rahmetullahi aleyhi, miladi 1942 yılında, ...

 • 8 Ekim

  Bir kocanın hanımını dövme yetkisi var mıdır?

  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, zevcelerine karşı huyu en iyi olanıdır.”(Tirmizi) Erkeklerin hanımlarına karşı yumuşak ve tatlı dilli olmadan, onların ufak tefek kusurlarını görmemezlikten gelmeleri esastır. Hu şekilde davranmak sünnettir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu j&ffî hi ve sellem başka bir hadis-i ...

Araç çubuğuna atla