Ana Sayfa / Ahâk / FAİZİN AFETLERİ

FAİZİN AFETLERİ

FAİZ2.2

Dediğimiz gibi faiz insan için çok büyük bir afettir. Faiz yiyen kimse, devamlı olarak yemek yiyipte doymayan kişiye benzer. Allah-u Zülcelal faizin haram olduğunu beyan ederek bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

“Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kcdkarlar. Bu onların; ‘Faizde alış veriş gibidir demelerindendir. Halbuki Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kim Rabbinden bir öğüt gelir de vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve işi de Allah’a kalmıştır. Kim de tekrar dönerse, onlar ateş ehlidirler, orada ebedi kalacaklardır. Allah, faizi mahveder, sadakaları (sevabını kat, kat)9da arttırır. Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer inanıyorsanız, faizden geri kalan kısmı bırakın.” (Bakara; 275-278)

Faiz insanı bû| dünyada fakirliğe düşürür, ahirette de ateşe müstehak eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir çok hadis-i şeriflerinde faizin ne kadar kötü olduğunu bildirmiştir; “Allah, faiz yiyene de yedirene de lanet etmiştir(Müslim)

Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise; “Faiz yetmiş iki çeşittir: Bunun en aşağısı, kişinin annesi ile zina etmesi gibidir:” (Tabemni) buyurmuştur.

Faiz yemenin sonu darlıktır. Onun için hiç kimse faiz geliri elde ederek rahat edeceğini sanmasın. Çünkü Hz. Peyamber sallal-lahu aleyhi vesellem bir hadis-i şeriflerinde; “Faiz alem hiç kimse yoktur ki, onun işinin sonu fakirlik olmasm.” (ibni Mace) buyurmuştur.

Faizin bütün insanlara zararı vardır. Eğer bir yerde faiz işi açıktan yapılırsa, orası eninde sonunda harab olur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem başka bir Hadis-i şeriflerinde de; “Hiçbir toplum yoktur ki, aralarmda faiz ortaya çıksm da bir kıtlık senesi ile cezalandırılmış olmasınlar. ” (Ahmet b. Hanbel) buyurmuştur.

Denilmiştir ki, “Faiz yiyenler, mahşer alanına gelirler. Onların karnı çok yemekten dolayı şişmiş olan develerin karnı gibidir. Onların alameti budur ve mahşer alanındaki diğer insanlar onları bu alametle tanırlar.”

Faiz, sahibine kıyamet gününde ağır bir yük olur ve onu cehenneme sürükler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurmuştur ki; “Miraca çıktığım gece, başımın üstünde gök gürültüsü ve yıldırımlar gördüm ve şimşek sesleri duydum. Bir takım insanlar gördüm. Mideleri şişmiş, dışarıdcm bakınca, içlerindeki yılanlar görünüyordu. “Bunlar kimdir?” diye Cebrail aleyhisselama sorunca; dedi ki; “Bunlar faiz yiyenlerdir.” (Tenbihü’l Gafilin; 412)

İnsan, eğer bilmeyerek faize bulaşırsa, onun faiz olduğunu öğrendiği vakit, hemen bundan vazgeçmeli, faiz almakta ısrar etmemelidir.

Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede; “Ey iman edenler! Kat, kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan korkun ki, belki kurtulmuş olursunuz. İnkarcılar için hazırlanmış cehennem ateşinden sakmm. Allah’a ve Resulü’ne itaat edin ki; merhamet bulasınız.” (Ali-imran; 130-132) buyurmuştur.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

SAHABE VE EVLİYANIN GÜZEL AHLAKİ

Ashab-ı Kiram’ın ve evliyalann en büyük ve en başta gelen ahlakı, Kur’an-i Azimüşşan’a ve Peygamber ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla