Ana Sayfa / Ahâk / EMANET

EMANET

Hands holding a gift box isolated on black background

Bizim dinimizde emanetin çok büyük bir yeri vardır. Emanet iki kısımdır. Birinci Allahu Zülcelal’in insanların üzerlerine yüklemiş olduğu emanettir. Çünkü herşeyden önce Allah-u Zülcelal bizi yaratmış, bu canı bize emanet olarak vermiş ve dünyada bizi imtihan etmek için üze- rimize de bir takım emanetler yüklemiştir. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede;

“Kuşkusuz Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, onlar bunu yüklenmekten çekindiler ve korktular. Onu, insan yüklendi” (Ahzab; 72) buyurmuştur.

Bu ayet-i kerimeden de anlaşılmaktadır ki, Allah-u Zülcelal insanın üzerine birçok emanet vermiştir. Bu emanetlerden bazıları şunlardır;

1- Namaz kılmak,

2- Oruç tutmak,

3- Zekat vermek,

4- Hacca gitmek,

5- Doğru sözlü olmak,

6- Borcunu ödemek,

7- Ölçü ve tartıyı tam yapmak,

8- Verilen emanetleri korumak.

Yine, Allah-u Zülcelal’in insana vermiş olduğu, edep yeri, kulaklar, gözler, eller, ayaklar ve mide azalanda birer emanettir. Bu emanetleri, Allah-u Zülcelarin haram kıldığı işlerden muhafaza etmek lazımdır.

İbni Mesud radıyallahu anhu şöyle demiştir; “Her konuda emaneti gözetmek gerekir. Örneğin; Dil emaneti; dil emanetini muhafaza etmek; yalan konuşmamakla, gıybet etmemekle, inkârcılık yapmamak ve çirkin sözler söylemekten uzak durmakla mümkündür.”

“Göz emanetini korumak; onlarla harama bakmaktan sakınmakla mümkündür. Kulağın emanetini korumak; yalan, gıybet, iftira ve boş konuşmaları dinlememekle olur. Midenin emanetini korumak; haram olan yiyecekler yememek ve ihtiyacından fazla yemek yememekle mümkündür. Edep yerinin emanetini korumak ise; şehvetini haram yollardan tatmin etmekten kaçmmakla mümkündür.”

Emanetin ikinci kısmı ise; insanların muhafaza etmesi için güvendikleri bir kimsenin yanma bıraktıkları emanetlerdir. Bu hususta bizim için en güzel rehber Peygamber Efendimiz sallalla-hu aleyhi vesellemdir. O, öyle güvenilir ve emin bir kimseydi ki, kendisine peygamberlik geldikten sonra dahi, müşrikler mallarını getirip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme teslim ediyorlardı.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

SAHABE VE EVLİYANIN GÜZEL AHLAKİ

Ashab-ı Kiram’ın ve evliyalann en büyük ve en başta gelen ahlakı, Kur’an-i Azimüşşan’a ve Peygamber ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla