Ana Sayfa / Ahâk / EKSİK ÖLÇÜP TARTMANIN AFETLERİ

EKSİK ÖLÇÜP TARTMANIN AFETLERİ

EKSİK ÖLÇÜP TARTMANIN AFETLERİ2

Ölçü ve tartıyı eksik yapmak, insan için ateşten bir gömlek gibidir. Çünkü Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar insanlardan kentlilerine birşey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına birşey ölçtükleri veya tarttıklarında eksik ölçer ve tartarlar. Onlar, büyük birgün için tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Öyle birgün ki, insanlar ogün Rablerinin huzurunda divan duracaklardır. ” (Mutaffifin; ı-6)

Diğer bir ayet-i kerimede ise; “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin” (Hud, 85) buyurmuştur.

Küçük bir kâr elde edebilmek amacıyla ölçü ve tartıyı eksik yapmak, kıyamet gününde insan için yüz karasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şeriflerinde;

“Ey muhacirler topluluğu! Size ulaşm asm dan Allah’a sığındığım beş şey vardır İd, onlardan imtihan edileceksiniz.

Bunlardan biri de; “Ölçü ve tartıyı eksik yapınca kıtlık olur ve açlık baş gösterir.” (îbniMace) buyurmuştur*

İbn-i Abbas radıyallahu anhu da şöyle demiştir: “Ey insanlar! Meşgul olduğunuz ölçü ve tartı konusunda titizlik gösterin. Çünkü bu iki konuda sizden öncekiler mahvoldular.

Ölçü ve tartı da eksildik yapan kimseler, diğer insanlar arasında itibarsız olurlar ve sekarat anmda çok büyük bir sıkmtı yaşarlar ve kıyamet gününde de büyük bir hasret ve pişmanlığın içine düşerler.

Rivayet edilmiştir ki; Malik bin Dinar rahmetullahi aleyhi sekârata düşmüş olan bir kimsenin evine gitmişti. Adam dedi ki; “Ey Malik! Önümde tırmanmaya zorlandığım ateşten iki dağ var.” Malik bin Dinar, adamın ne iş yaptığım sordu? Dediler ki; “Onun iki ölçü aleti var. Biriyle ölçer alır, diğeriyle ölçer satardı.” Malik bin Dinar, o ölçü aletlerini getirtti ve birbirine vurarak kırdı ve adama durumunun nasıl olduğunu sordu? Adam dedi ki; “Durum gittikçe gözümde büyüyor.”

(Malik bin Dinar’ın ölçü aletlerini kırmasından maksat, onların yanlış kullandıkları zaman, insana ne kadar büyük zarar verdiğini anlatmak içindir.)

Aslında bu konu hakkında çok fazla örnek vermeye gerek yoktur. Çünkü bu vermiş olduğumuz örneklerle bile, durumun ne kadar hassas olduğunu ve önümüzde ne kadar tehlikeli bir durumun olduğu anlaşılmaktadır.

Onun için bilhassa ölçü ve tartı işi ile meşgul olan kimselerin işlerinin üzerinde titizlikle durmaları lazımdır. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede; “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir, hem de neticesi bakımından daha güzeldir. ” (ism; 35) buyurmuştur.

Unutmamak lazımdır ki, insanın rızkı daha annesinin karnında iken takdir edilir. İnsanın rızkının takdir edilmiş olmasına rağmen, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerinin dışına çıkıp, diğer insanların haklarını haram yollarla elde etmekle ahiretini tehlikeye atması çok yanlıştır.

Daha fazla mal edebilmek amacıyla insanları eksik tartarak aldatmaktan sakınmak gerekir Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir hadis-i şeriflerinde; “Şüphesiz ki, rızık sahibini ecelinin aradığı gibi arar” (fon Hıbbanibuyurmuştur. Onun için ölçü ve tartı hususunda, eksiklik yapmaktan kaçınarak, hem kendi dünya ve ahiratimizi, hem de diğer insanların mallarını muhafaza etmemiz lazımdır.

Netice olarak, ölçü ve tartıda eksiklik yapmak suretiyle diğer insanların haklarına tecavüz etmenin Allah-u Zülcelal’in rızasına giden cennet yolunun üzerinde büyük bir engel olduğu; ölçü ve tartıyı doğru yaparak diğer insanların haklarını muhafaza etmeninde cennet yolunun üzerinde insana bir rehber olduğu anlaşılmaktadır.

Her kim doğru bir rehberin arkasına düşerse, önüne çıkan engellere takılmadan, en sonunda selametli bir şekilde gireceği yere varacaktır, inşallah.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

SAHABE VE EVLİYANIN GÜZEL AHLAKİ

Ashab-ı Kiram’ın ve evliyalann en büyük ve en başta gelen ahlakı, Kur’an-i Azimüşşan’a ve Peygamber ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla