Ana Sayfa / FETVALAR / AKAİD / Ehli-iSünnet Vel-Cemaat nedir?

Ehli-iSünnet Vel-Cemaat nedir?

ehlisunnet

Ehli-iSünnet Vel-Cemaat nedir?

Ehl-i Sünnet, Kur’an-ı Kerim ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine sımsıkı sarılıp, doğru yoldan sapmayan kimselerdir. Bu kimselerin inanç yönünden ne ifradı ne de tefridi vardır.

Ehl-i Sünnetin inançları özetle şöyledir:

Allah-u Zülcelal bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Hiçbir eksiği yoktur. Her şeyin yaratıcısı O’dur. Zatında bir olduğu gibi sıfat­larında da birdir. Ezelidir. Hiçbir şey yokken O var idi. Ne isim ve ne de sıfatlarında sonradan meydana gelme diye bir şey yoktur. O, her şeyi ilmi ile bilir. İlmi ise ezeli bir sıfatıdır. Kudreti ile Kadir’dir. Kudret sıfatı ise ezelidir. Yaratması ile Hâlık’tır. Yaratma ise ezeli bir sıfatıdır. O, fiili ile fail, fiil sıfatı ise ezelidir. Bütün fiiller mahluk, Allah-u Zülcelal’in fiili ise mahluk değildir. O’nun sıfatları ne hadis (Sonradan olma) ne de mahluktur. O’nun hiçbir sıfatı yaratıkların sıfat­larına benzemez.

O’nun bilmesi bizim bilmemize, O’nun kudreti bizim kudretimize, O’nun görmesi bizim görmemize, O’nun işitmesi bizim işitmemize, O’nun konuşması bizim konuşmamıza benzemez. O’nun rızası, gazabı ve bütün sıfatları, alet, harf, keyfiyyet ve ses gibi şeylerden münezzehtir. Bizim sıfatlarımız hadistir. Yani alet, harf, keyfiyyet, hal ve ses gibi şeylerden meydana gelir. Allah-u Zülcelal ebedidir. Varlığı sonsuzdur.

Ehl-i sünnet, Eş’ari ve Maturidi fırkası olmak üzere iki fırkadır. Bu iki fırka arasında bazı teferruatlarda ihtilaf olsa da, inanç esaslarında birbirine muhalif değildirler.

Bunu biliyor muydunuz?

Küfrü gerektiren söz ve fiillerin bir kısmı nelerdir?

Bir kimse zorlama olmadığı halde, dili ile küfrü icap ettiren bir söz söyler ve kalbi ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla