Ana Sayfa / AZALARIN AFETLERİ / EĞLENMEK VE ALAY ETMEK

EĞLENMEK VE ALAY ETMEK

 

alay

Başkaları ile eğlenmek ve alay etmek, dilin büyük afetlerinden biridir. Alay etmek, bir kişinin ayıplarım ortaya çıkarmak, gülünç duruma düşürmek suretiyle o kişiyi aşağılamaktır. Alay etmek, sözlerle olduğu gibi, taklid etmek kasdı ile işaret ve ima yoluyla da olur.

İnsanlarla eğlenmek ve alay etmek, büyük günahlardandır. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; “Ey iman edenler! Bir grup, bir grupla alay etmesin. Belki onlar, kendi­lerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadmları alaya almasın­lar. Olur ki onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmaym. İmandan sonra fasıklık, ne kötü bir addır. Kim tevbe etmezse, onlar za­limlerin ta kendileridir.” (Hucurat;11)

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur; “İnscmlarla alay edenlerin her birine cennetten bir kapı açılır ve ; “Buyrun, buyrun” denilir. Üzüntü ve sıkmtı ile gelir. Geldiğinde kapı hemen yüzüne ka­panır. Bu durum devam edip durur. Nihayet ümidi kesildiği için gelmez. (Ahmet bin Hambel)

Onun için insan başkalarıyla alay etmek yerine onlarla güzel geçinmek, hata ve kusurlarından dolayı alay etmemek lazımdır.  Çünkü denilmiştir ki: “Allah bir kimsenin hayırını dilerse onu kendi kusurları ile meşgul eder.”  Bir kimse kendi kusurları ile meşgul olursa, başkalarının ku­surlarını görmeyeceği gibi, onlara karşı şefkatli ve tevazu sahibi olur. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede: “Sana uyan Müminlere tevazu kanadını indir. ” buyurulmuştur. (Şuara 215)

Malik bin Dinar rahmetullahi aleyhi de şöyle demiştir: “Zeburda şöyle okudum: “Günahkarların yoluna girmeyenlere, alay edenlerin alayına katılmayanlara müjdeler olsun.

Netice olarak insanlarla alay etmek ve eğlenmek, münafıklık alâmeti olup, Allah-u Zûlcelal’in nzasına giden cennet yolunun üzerinde bir engel olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü insanların ayıp ve kusurlarını örtmek ve onların bu kusurlarını terketmek için gayret etmek, Mümin olan kimselerin ahlakadır. Nitekim malik bin Dinar rahmetullahi aleyhi; “Alay edenlerin alayına katılmayanlara müjdeler olsun. ” diyerek, insanlarla alay etmemenin ne güzel bir davranış olduğunu beyan etmiştir.

KAYNAK: Cennet Yolunun Rehberi /Seyda Muhammed Konyevi

Bunu biliyor muydunuz?

FERCİN AFETLERİ

  Fercin afeti öyle büyüktür ki, insanı hem dünyada hem de ahirette perişan eder. Fercinin ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla