Ana Sayfa / FETVALAR / KADINLAR İLE İLGİLİ MESELELER / Doğum kontrolü (gebeliği önleme) caiz midir?

Doğum kontrolü (gebeliği önleme) caiz midir?

gebe2

Cinsi temas esnasında, erkeğin geri çekilerek meninin dışarı akıtılmasına “Azl” denir. Azl, islamın ortaya çıktığı dönemlerde gebeliği önleme usulerinden idi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu konu da izin verdiği rivayet edilmiştir. Nitekim, Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır:

“Kur’an-ı Kerim nazil olurken biz azl ederdik bu durum Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ulaştığı halde bizi nehy etmedi. ” (tbn-i Mace)

Buradaki azl’ın manası cinsel ilişki esnasında meniyi dışarı akıtmaktır. Cumhur-u ulemaya göre kadının rızasıyla azl mübah kabul görülmüştür. Kadının rızası olmadan azl yapılması ittifakla mekruhtur. Boşalması, çocuğun meydana gelmesi için bir sebebtir. Kadımft da çocukta hakkı vardır. Azl yapılmak suretiyle, kadının çocuk sahibi olma ihtimali kaybolur. Nitekim İbri-i Ömer radıyallahu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Hür kadından azl yapmak, onun izni olmadıkça nehy edilmiştir.” (Beyhaki)

Bazı Hanefi ulemaları; bir özüre dayandığı halde kadının izni olmadan azlin caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Bu da uzun bir yolcu­lukta ya da Darü’l-Harb’de olması dolayısıyla çocuğu için endişe etmesi veya karısı kötü huylu olduğu için boşamak isteyipte azl yap­maması halinde hamile kalmasından korkması gibi özürlerdir.

Azilde olduğu gibi zaman zaman gebeliği geçici olarak önleyici ilaç kullanmak caizdir,; Ancak gebeliği tamamıyla önlemek maksadıyla tedavi olmak caiz değildir.”

Buna göre, tenasül organın görevine tamamıyla son vermek için tedaviye başvurmak caiz değildir. Nitekim Sa’d bin ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatmıştır:

“Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ‘a kulluk maksadıyla daimi surette evlenmeyi terketmek isteyen Osman bin Ma ‘zun ‘un dileğini reddetti. Eğer izin verseydi bizde kendimizi iğdiş edecektik. ” (Buhari, Müslim, limiti; Nesâi)

Alimler, erkek ve kadını tamamen kısırlaştırmak, ameliyatla tohum yollarını bağlamak suretiyle gebeliğe mani olmaya serahaten haram demişlerdir. Çünkü bu insan fıtratına aykırı bir uygulamadır. Ama kadının hamile kalmasından dolayı öldürücü veya çocuklarına ve torunlarına veraset yoluyla intikal edecek bir hastalık meydana gelmesi bir zaruret halidir. Alimler böyle bir durumda kadının tamaii men hamile kalmasını ortadan kaldırmayı caiz görmüşlerdir, i

Hülasa; belirli bir müddet için hamileliği geciktirmek mallg şadıyla ilaç kullanmak caizdir. Çocuğun olmaması için bir çok yön­temler vardır. Anne hayatına zarar verecek yöntemlerden kaçınmak lazımdır. Mesela bazı doğum Içontroİ haplarının kanser hastalığına sebebiyet verdiği söylenmiştir. Böyle zarar verici ilaçları kullanmak caiz değildir.

Bunu biliyor muydunuz?

Bir kocanın hanımını dövme yetkisi var mıdır?

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, zevcelerine ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla