Ana Sayfa / FETVALAR / ÇEŞİTLİ MESELELER / Dinimizde sigaranın hükmü nedir?

Dinimizde sigaranın hükmü nedir?

sigara

Sigara, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve müctehid imamların dönemlerinde bulunmadığı için hakkında ne ayet, ne hadis, ne de içtihat yoktur. Bu yüzden Müteahhir ulemalar bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Sigaraya haramdır diyenler olduğu gibi mübahtır diyenlerde olmuştur.

Şafii Alimlerinden Sahibü’l-Abbab şöyle demiştir:

“Maksat; bir ibadette yardımcı olması gibi miibah bir iş için ise, içilmesi mübahtır. Mesela; bir kimse uyuduğu halde ibadetten geri kalacağını düşünüyorsa ve sigara içerek uykusunun zail ola­cağını biliyorsa içmesi mübahtır. Ama kötü bir iş için yapacağı zaman uyanık kalmak maksadı ile içerse haram olur.”

Bununla beraber tıbbi olarak bir çok zararı kesin olarak bilindiği için, camii ve cemaate gidilmesinde sarımsak ve soğan kokusu nasıl tabii bir engel olarak mekruh kabul ediliyorsa, sigarada kokusu yüzünden tabii bir engeldir ve mekruhtur, denilebilir.

Hanbeli Alimlerinden Mer-i bin Yusuf şöyle demiştir:

“Sigaranın helal olması daha ağırlıklı bir görüştür, ama mürüvvet sahibi kişilere bunu bırakmak yakışır.” (Gunyetü ‘l-Münteha; 3/331)

Hanefi Alimlerinden Abdulgani el-Nablusi ise şöyle demiştir:

“Sigara içmek mübahtır. Bu görüşü dört mezhep alimlerinin pek çoğu da benimsemiştir.” (İbn-iAbidin; 5/295) 1

Ancak bir kimseye sigara içmek kesin olarak sağlığına zarar veriyor ve içen kimse fakir olup evinin nafakası ile sigara alarak aile­sine fakirlik ve zaruret içinde bırakıyorsa, o sigaranın içilmesi de haramdır.

Görüldüğü gibi alimlerin bir çoğunun görüşleri böyledir. Sadece Abdulkadir Nablusi sigaranm zararlı olduğunu söylemekle haramdır, demiştir. Doktorlarda onun görüşünü tavsiye etmişlerdir.

Fıkhen helal olan bir şeyi haram yapmak yahud haram olan bir şeyi helal yapmak -Neuzübillah- insanı küfre kadar götürebilir. Sigara hakkında alimlerin pek çoğu da helal hükmünü benim­semişlerdir.

ayet, ne hadis, ne de içtihat yoktur. Bu yüzden Müteahhir ulemalar bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Sigaraya haramdır diyenler olduğu gibi mübahtır diyenlerde olmuştur.

Şafii Alimlerinden Sahibü’l-Abbab şöyle demiştir:

“Maksat; bir ibadette yardımcı olması gibi miibah bir iş için ise, içilmesi mübahtır. Mesela; bir kimse uyuduğu halde ibadetten geri kalacağını düşünüyorsa ve sigara içerek uykusunun zail ola­cağını biliyorsa içmesi mübahtır. Ama kötü bir iş için yapacağı zaman uyanık kalmak maksadı ile içerse haram olur.”

Bununla beraber tıbbi olarak bir çok zararı kesin olarak bilindiği için, camii ve cemaate gidilmesinde sarımsak ve soğan kokusu nasıl tabii bir engel olarak mekruh kabul ediliyorsa, sigarada kokusu yüzünden tabii bir engeldir ve mekruhtur, denilebilir.

Hanbeli Alimlerinden Mer-i bin Yusuf şöyle demiştir:

“Sigaranın helal olması daha ağırlıklı bir görüştür, ama mürüvvet sahibi kişilere bunu bırakmak yakışır.” (Gunyetü ‘l-Münteha; 3/331)

Hanefi Alimlerinden Abdulgani el-Nablusi ise şöyle demiştir:

“Sigara içmek mübahtır. Bu görüşü dört mezhep alimlerinin pek çoğu da benimsemiştir.” (İbn-iAbidin; 5/295) 1

Ancak bir kimseye sigara içmek kesin olarak sağlığına zarar veriyor ve içen kimse fakir olup evinin nafakası ile sigara alarak aile­sine fakirlik ve zaruret içinde bırakıyorsa, o sigaranın içilmesi de haramdır.

Görüldüğü gibi alimlerin bir çoğunun görüşleri böyledir. Sadece Abdulkadir Nablusi sigaranm zararlı olduğunu söylemekle haramdır, demiştir. Doktorlarda onun görüşünü tavsiye etmişlerdir.

Fıkhen helal olan bir şeyi haram yapmak yahud haram olan bir şeyi helal yapmak -Neuzübillah- insanı küfre kadar götürebilir. Sigara hakkında alimlerin pek çoğu da helal hükmünü benim­semişlerdir.

 

Tabi günümüzde doktorlar sigaranın bir takım zararlarını ortaya çıkarmışlardır. Sadece sigara değil her ne olursa olsun müslüman doktorlar zararlıdır deseler o da haram olur. Bu hususta bende onların tesbitlerini tasvip ediyorum.

Benim görüşüme göre, içmeyen kimselerin bundan sonra da içmemeleri, içenlerinde maddi ve manevi mürüvvetleri için ve İslam dininin üzerinde bir dedikodu, bir şüphe kapısının açılmasına engel olmak için sigarayı terketmeleri daha iyidir.

Hem de böylelikle ileride sağlıkları açısından zararlı bir hale gelebilecek ve içmeleri kendilerine La/am olacak olan sigarayı daha en başından terketmek maddi ve manevi olarak daha menfaatlidir

Bunu biliyor muydunuz?

Camii de yatmak caiz midir?

İhtiyaç olduğunda camii de yatmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ...

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla