Ana Sayfa / Hadisler / Dayanışma, Yardım

Dayanışma, Yardım

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müslüman kardeşini gıyabında savunan kişiyi Allah da dünya ve ahirette savunur.”

İbn Ebi’d-Dünya.

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kimsenin kendi eşyasını taşıması daha iyi olur. Ancak   zayıf olup da eşyasını taşıyamayana Müslüman kardeşi yardım eder.”

                                Taberani, Ebu Ya’la, Müsned, Nesim’ül Riyad.

Ashab-ı Suffe fakir insanlardı. Resulullah (s.a.v) bir defasında, “Kimin iki kişilik yiyeceği varsa üçüncüyü de götürsün. Kimin dört kişilik yemeği varsa beşinciyi de götürsün” buyurdu.

                                                                                  Buhari, Müslim.

 

Resulullah (s.a.v)’i görmek üzere gelen bir ihtiyara yer vermekte topluluk yavaş davranınca Resulullah (s.a.v), “Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir.” buyurdu.

                                                                                                         Tirmizi.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz. Müslümanın herşeyi; ırzı, malı ve kanı Müslümana haramdır. Takva işte buradadır (kalptedir). Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter.”

                                                                    Buhari, Müslim, Tirmizi.

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Mümin kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et” Sahabiler, “Şu mazlum olan kişiye yardım ederiz, fakat zalime nasıl yardım edebiliriz ya  Resulullah?” dediler. “Zalimin iki elini tutarsın (zulmünü önlersin)” diye cevap verdi.

                                                                                     Buhari.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Açları doyurunuz, hastaları ziyaret ediniz, esaretinizdeki köleleri salıveriniz.”

Buhari, Darimi.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Cenab-ı Hakk, bir Müslümanın dünyevi bir sıkıntısını gideren bir kimsenin, kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Sıkıntı içinde olan birisine kolaylık gösteren kimseye, Cenab-ı Hakk, dünyada ve ahirette kolaylık ihsan eder. Kim bir Müslümanın kusurunu gizlerse Allah, onun hem dünyada hem de ahirette kusurunu gizler. İnsan din kardeşine yardıma devam ettiği müddetçe, Cenab-ı Hakk da ona yardım eder. Bir yol tutarak, o yolda ilim arayan kimseye Allah, kolaylık sağlar ve onu cennete giden bir yola (sevkeder). Allah’ın evlerinden bir evde toplanarak Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve onu aralarında müzakere eden topluluğun üzerine sekine(sakinlik) iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar. Allah, onları kendi yanındakilere anar. Bir kimseyi ameli yavaşlatırsa, nesebi hızlandıramaz.”

                                                                                          Müslim.

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bildiği birşey sorulup da onu gizleyen kimseye kıyamet gününde ateşten bir gem vurulacaktır.”

Tirmizi, Müsned.

 

Bir zat Resulullah (s.a.v)’e gelerek, “Benim binek devem öldü. Bana başka bir deve temin eder misin?” dedi. Resulullah (s.a.v), “Benim yanımda deve yoktur” diye cevap verdi. Bunun üzerine orada bulunan bir kimse, “Ya Resulullah, ben onu kendisine binek hayvanı temin edecek olan birine götüreyim” dedi, Resulullah (s.a.v) bu söz üzerine, “Kim bir hayra vesile olursa, o hayrı yapanın sevabı kadar sevaba kavuşur.”

                                                                     Müslim, Ebu Davud.

 

Resulullah (s.a.v) bir ihtiyaç sahibi geldiğinde yanında oturanlara döner ve şöyle buyururdu: “Yardım edin, sevap kazanın. Allah, peygamberinin dilinden dilediğini hükmetsin.”

                                                      Buhari, Müslim, Ebu Davud, Timizi.

 

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim bir çıplağı giydirirse, avret yeri açılanın avretini örterse diri toprağa gömülmüş olan bir çocuğu hayata kavuşturmuş gibi olur.”

                                                                                    Ebu Davud, Müsned

KAYNAK:İbn Ebi’d-Dünya,  Taberani, Ebu Ya’la, Müsned, Nesim’ül Riyad, Buhari, Müslim, Tirmizi , Ebu Davud.

Bunu biliyor muydunuz?

İsraf

Her iştah duyduğunu yemen israftandır. İbn Mace KAYNAK: İbn Mace.

Bir Cevap Yazın

Araç çubuğuna atla